Speech afscheid Gouverneur Holiday – 23-9-2022

23-09-2022
612 keer bekeken

Speech afscheid Gouverneur Holiday door staatssecretaris Alexandra van Huffelen, 23 september 2022

Good afternoon Ladies and Gentlemen, Honoured guests, 

And in particular good afternoon to his Excellency, Governor Holiday and Mrs Holiday,

10-10-10 is the date on which Sint Maarten became an autonomous country. 
It is also the day on which you, Eugene Bernhard Holiday, became the country’s first governor. You have now completed two full terms in office. After precisely twelve years of service, your task officially draws to a close, on 10-10-22.

On request I will change to Dutch now… 

We zijn hier bij elkaar in de Grote Kerk in Den Haag. Een gebouw waarin gelovigen elkaar ontmoeten om belangrijke momenten met elkaar te vieren en herdenken. Voor u als christen is de kerk een bijzondere plaats, en daarom past deze locatie bij dit sleutelmoment in uw leven. 

Zelf wil ik dit moment graag aangrijpen om stil te staan bij de vele dingen die u in de afgelopen twaalf jaar heeft meegemaakt. 

Zo was u de stabiele factor die Sint Maarten door verschillende politieke crises heeft geleid. Ik kan me voorstellen dat het niet altijd makkelijk was om elf verschillende kabinetten bij te staan. 
Maar ook in deze roerige tijden zorgde u ervoor dat dingen die niet konden wachten, bleven doorgaan. 

Daarbij denk ik direct terug aan september 2017, toen het oog van orkaan Irma – een orkaan van de zwaarste categorie – boven Sint Maarten kwam te liggen en alles verwoestte. De orkaan beroofde mensen van het leven en maakte de huizen van veel inwoners onbewoonbaar. Een angstige tijd, waarin de straten blank stonden en bezaaid lagen met brokstukken. Ook het vliegveld raakte zwaar beschadigd. 

Toen alles in puin lag, heeft u ervoor gezorgd dat de ministerraad weer snel operationeel werd. U stelde hiervoor uw kantoor ter beschikking, de enige plek op het eiland waar het internet nog werkte. In die eerste uren en dagen na de orkaan toonde u daadkrachtig leiderschap. Door de juiste mensen bij elkaar te brengen en weer te beginnen met besturen. Een belangrijke opmaat richting de wederopbouw van het land, waarbij u natuurlijk ook nauw betrokken was.

Een paar jaar later, in het voorjaar van 2020, werd Sint Maarten net als de rest van de wereld geconfronteerd met de coronapandemie. Het virus verspreidde zich snel over het eiland. Daarnaast was het een tijd waarin hotels leegstonden en cruiseschepen wegbleven. De straten waren uitgestorven. Mensen die hun werk en daarmee ook hun inkomen verloren, zaten gedwongen binnen door de lockdowns. 

Het was een zware periode, zeker toen de noodtoestand werd uitgeroepen en er een 24-uurs avondklok gold. U vroeg zich regelmatig hardop af: welke maatregelen zijn nog acceptabel? Zo hield u iedereen scherp. Want het was voor u belangrijk dat er niet onnodig inbreuk werd gedaan op de rechten van mensen. 

Die zorgvuldigheid kenmerkt uw manier van besturen. Ik heb u leren kennen als een gouverneur die altijd goed voorbereid aan tafel verschijnt, misschien wel het beste van iedereen. Daarmee daagt u anderen uit hun werk zo goed mogelijk te doen, een eigenschap die ik zeer in u waardeer. Net als de open manier waarop we onze gesprekken hebben gevoerd. 

En hoewel onze samenwerking relatief kort heeft geduurd, meen ik toch een rode draad te kunnen ontdekken in uw werk: die van goed bestuur. 
Bij het werk van een gouverneur spelen talloze belangen en gevoeligheden een rol, maar integriteit is voor u een kernwaarde.

Neem alleen al de relatie tussen Sint Maarten en Nederland. Mede door de complexe verhoudingen in het verleden verloopt onze samenwerking niet altijd even vanzelfsprekend. Hoewel we 10-10-10 zien als een nieuwe start, botsen we soms nog steeds met elkaar.

Maar midden in dit spanningsveld stond niet uw eigen belang, maar dat van Sint Maarten voor u altijd voorop. Onder meer door Nederland en eilanden in de regio regelmatig te bezoeken, onderstreepte u het belang van een goede samenwerking. Om zaken als klimaatverandering, armoede, natuurrampen en geweld het hoofd te bieden, is het dan ook hard nodig dat we elkaar steeds beter weten te vinden.  

Naast integriteit en samenwerking hoort ook onderwijs bij goed bestuur. De jongeren in Sint Maarten hebben een speciale plek in uw hart. Meerdere keren per jaar nodigde u schoolklassen uit om ze kennis te laten maken met uw werk en de organisatie die u daarbij ondersteunt. 
En om jongeren die ergens in uitblinken in het zonnetje te zetten, heeft u de Governor’s Youth Awards for Excellence in het leven geroepen. Een mooi initiatief dat bijdraagt aan de ontwikkeling van een nieuwe generatie.

Om met uw eigen woorden te spreken: ‘Education gives us wings and helps us grow as individuals and as people.’ Daar helpt ook het gouverneurssymposium bij, dat u sinds 2012 jaarlijks organiseert. Door hier het maatschappelijke debat te faciliteren, wilt u goed bestuur bevorderen als pijler voor de nationale ontwikkeling van Sint Maarten. Dat kan ik alleen maar toejuichen. 

Besturen deed u zeker niet alleen vanuit uw kantoor. Als gouverneur was u altijd bereikbaar voor de Sint Maartenaren. In de supermarkt werd u regelmatig aangeklampt en uw telefoonnummer was volgens mij algemeen bekend. Mensen belden u regelmatig op. Soms om hun mening te geven over het functioneren van de overheid, en soms omdat ze uw luisterend oor nodig hadden voor hun persoonlijke verhaal. Luisteren deed u altijd. Daarbij was u ook eerlijk over wat u wel en niet kon doen om te helpen. Waren mensen bij u niet aan het juiste adres, dan verwees u ze vriendelijk door naar de goede plek. Je zou kunnen zeggen dat u naast gouverneur ook een soort burgervader was. 

En nu is het tijd om afscheid te nemen. Op 10 oktober draagt u het ambt over aan Ajamu Baly, die als nieuwe gouverneur van Sint Maarten kan voortbouwen op deze stevige fundering die u heeft gelegd. 

Excellentie Holiday: u heeft uw twee termijnen van zes jaar – het maximaal mogelijke – op een geweldige manier ingevuld. Toen u vorig jaar speechte bij de diploma-uitreiking op de politie-academie van Sint Maarten, gaf u de jonge agenten woorden mee die ik graag aan u wil teruggeven. ‘Taking on this challenging job takes courage and strength. As you encounter difficult situations, you ought to stay true to yourself, stay true to your choice, and stay true to the lessons learned and values instilled in you.’

Hoewel ons werk niet te vergelijken is met dat van agenten die soms hun leven wagen om ons te beschermen, is die waarachtigheid het voorbeeld dat u ons heeft meegegeven. En daar wil ik u namens mijzelf en namens onze collega’s in Nederland en in Sint Maarten heel hartelijk voor bedanken. 

Mag ik u en uw vrouw Marie-Louise dan nu vragen naar voren te komen? 

Ik weet dat u graag binnen zit om NBA-basketbalwedstrijden te kijken, maar u houdt ook van de natuur. Daarom mag ik u dit cadeau aanbieden. 
Bij de nog in te richten vogelspotplaats bij Salt Pond, in Sint Maarten, plaatsen we een bankje dat aan u wordt toegewijd. Dit als dankbetoon voor uw inzet voor natuurbehoud in Sint Maarten. Hierbij krijgen we overigens hulp van de Nature Foundation Sint Maarten en de Dutch Caribbean Nature Alliance. 

Voordat u het woord neemt, heb ik nog een mooie andere verrassing voor u. Zoals ik in mijn speech al zei, heeft u uw twee termijnen als gouverneur op een geweldige manier ingevuld. Twaalf jaar lang heeft u zich vol overgave ingezet voor de ontwikkeling van Sint Maarten. 

Daarom voel ik me bijzonder vereerd dat ik u mag mededelen dat het Zijne Majesteit, Koning Willem Alexander heeft behaagd u, Eugene Bernard Holiday, te benoemen tot commandeur in de Orde van Oranje Nassau.

Van harte gefeliciteerd met deze welverdiende en eervolle koninklijke onderscheiding. 

En ik wens u beiden het allerbeste. Dank u wel. 
 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen