Rijksuniversiteit Groningen lanceert website over demonstratierecht

11-06-2024

Onderzoekers van de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) hebben een nieuwe website gelanceerd die uitgebreide en toegankelijke informatie biedt over het demonstratierecht. De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) voorziet hiermee in de groeiende informatiebehoeften over het demonstratierecht. De laatste jaren wordt er veel gedemonstreerd. Zo leiden bezettings- en blokkadeacties bijvoorbeeld tot vragen over het demonstratierecht.

In onze democratische rechtsstaat is het recht om meningen te kunnen uiten en te demonstreren een groot goed. Via dit grondrecht kunnen mensen zich uitspreken en meedoen aan het publieke debat. Het demonstratierecht is sterk en er vinden jaarlijks duizenden demonstraties plaats die goed verlopen dankzij het lokale gezag en de demonstranten zelf. Iedereen die zich wil uiten door te demonstreren, heeft met deze website vrije toegang tot informatie over het demonstratierecht.

Balans vinden tussen fundamenteel recht en grenzen

Het ontwikkelen (vanaf het najaar van 2023) en het gedurende drie jaren up-to-date houden van de website (2024-2027) is financieel mogelijk gemaakt door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De inhoud van de website is onafhankelijk en gebaseerd op wetenschappelijke onderzoeken, (internationale) rapporten, wet- en regelgeving en rechterlijke uitspraken. Bij het inrichten van de website balanceerden de makers tussen het demonstratierecht als fundamenteel recht dat tegelijkertijd ook grenzen kent. Dit was geen eenvoudige opgave, aldus de betrokken rechtswetenschappers. Voor de nodige input hebben zij een team samengesteld van diverse expertises zoals recht- en IT-specialisten, burgemeesters, advocaten, politie, demonstranten en maatschappelijke organisaties.

Bekijk de website hier: Demonstratierecht.nl - Alles over het recht om te demonstreren.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen