Benoeming directeur-generaal Algemene Bestuursdienst bij BZK

24-05-2024

Carry Goedhart wordt directeur-generaal Algemene Bestuursdienst bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht op voorstel van minister De Jonge van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in per 1 september 2024.

C. (Carry) Goedhart is sinds 2023 directeur Management Development Rijk tevens plaatsvervangend directeur-generaal Algemene Bestuursdienst. Daarvoor was zij onder meer directeur Participatie en Decentrale Voorzieningen bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, programmamanager Sociaal Domein bij de gemeente Zoetermeer, projectmanager bij het toenmalige Bureau ABD en vervulde diverse directie- en lijnfuncties in de (gemeentelijke) uitvoering. Carry volgde verschillende P&O en coach-opleidingen.

Deze benoeming is tot stand gekomen via de procedure voor de topmanagementgroep van de Algemene Bestuursdienst.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen