Benoeming consultant bij ABDTOPConsult

24-05-2024

Drs. S.A.E. (Stephan) Schrover wordt consultant bij ABDTOPConsult bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van minister De Jonge van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Wanneer de benoeming ingaat, wordt nog nader bepaald.

Stephan Schrover is sinds 2015 directeur-generaal Rijksvoorlichtingsdienst bij het ministerie van Algemene Zaken. Daarvoor was hij onder andere plaatsvervangend DG RVD en directeur Rijksvoorlichtingsdienst bij het ministerie van AZ en directeur Communicatie bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Stephan Schrover studeerde Politicologie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen.

Deze benoeming is tot stand gekomen via de procedure voor de topmanagementgroep van de Algemene Bestuursdienst.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen