Europese wet voor erkende ID-wallets gepubliceerd

30-04-2024

Vandaag is de herziene versie van de eIDAS-verordening in het Europees publicatieblad verschenen. Dat betekent dat de herziene verordening op 20 mei aanstaande in werking treedt. Met de herziene verordening worden in de hele Europese Unie onder andere afspraken gemaakt over hoe en op welke manier nationaal erkende ID-wallets gebruikt mogen worden.

Onder de eerdere eIDAS-verordening  was het al mogelijk om met Digid of eHerkenning in te loggen bij overheidsdiensten van een andere lidstaat, daar komt een derde optie bij voor degenen die dat willen. Het publicatieblad vind je hier.

Vrijwillig, kosteloos voor burgers en privacy-versterkend
Het in gebruik nemen van een erkende ID-wallet is vrijwillig en kosteloos voor burgers. Met een ID-wallet kan iedereen die dat wil zich op een eenvoudige en veilige manier online identificeren en bepalen hoeveel informatie er gedeeld wordt met een overheidsinstantie, een bank of webwinkel. Informatie (zoals de eigen naam en geboortedatum) kan worden opgeslagen en uitgewisseld. Daarbij hoeven niet meer gegevens gedeeld te worden dan nodig, want de ID-wallet stelt gebruikers in staat om selectief gegevens te delen. Bijvoorbeeld een pseudoniem of een bewijs van meerderjarigheid. Ook wordt het eenvoudiger om een elektronische handtekening te plaatsen op digitale documenten en kunnen persoonlijke documenten zoals een rijbewijs of diploma’s veilig opgeslagen worden om later te kunnen gebruiken.

Een ID-wallet voor elke Europeaan die dat wil
Met hun door de Nederlandse overheid erkende ID-wallet kunnen burgers en ondernemers die dat willen straks digitaal zaken doen: in Nederland en over de grens in andere Europese lidstaten. De exacte datum waarop dat mogelijk wordt hangt af van de uitvoeringhandelingen die de komende periode door landen en de Europese Commissie worden vastgesteld. De verordening is op hoofdlijnen. De komende tijd zullen technische details op Europees niveau in implementing acts (uitvoeringshandelingen) worden vastgelegd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het inregelen van interoperabiliteit, versleuteling van gegevens en uitwerking van beveiligingselementen van de ID-wallets.

Nederlandse voorbereiding implementatie
BZK werkt aan een open source voorbeeld ID-wallet en aan de invoering van de nieuwe eIDAS-verordening in Nederland. Dit wordt het Nederlandse EDI-stelsel. Een eerste werkende versie van de NL ID-wallet is onlangs gepubliceerd op Github. Hiermee wil BZK transparant zijn over de ontwikkeling van de ID-wallet. Om de eerste versie van de voorbeeld ID-wallet te beproeven moeten er ook voorzieningen ontwikkeld worden. Denk bijvoorbeeld aan systemen en afspraken om gegevens in de app te kunnen zetten. En deze gegevens vervolgens weer op een veilige manier eruit te halen, te kunnen controleren en te gebruiken. Deze voorzieningen en de voorbeeldwallet worden als volgende stap in praktijksituaties beproefd. Het gaat hierbij om een eerste versie van de ID-wallet en de voorzieningen die daarvoor nodig zijn.

Er zijn regelmatig bijeenkomsten waar burgers, wetenschappers en bedrijven vragen kunnen stellen, ideeën kunnen presenteren en zorgen kunnen delen. Meer informatie en meedoen kan via edi.pleio.nl.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen