Benoeming lid Raad voor het Openbaar Bestuur

22-03-2024

De ministerraad heeft op voordracht van minister De Jonge van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties besloten Salima Belhaj per 1 april 2024 te benoemen tot lid van de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB).

Salima Belhaj (1978) was van 2016 tot 2023 Tweede Kamerlid (D66). Ze vervulde onder andere de rol van vicefractievoorzitter, was lid van het presidium en voorzitter van de enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening, evenals commissielid van de Parlementaire Ondervraging Kinderopvangtoeslag. Hiervoor was ze raadslid en fractievoorzitter van D66 in Rotterdam. Een rode draad in haar werk vormt de inzet voor het openbaar bestuur en het functioneren van de democratische rechtsstaat.

De benoeming van Salima Belhaj geldt voor een periode van vier jaar.

De ROB is een onafhankelijk adviesorgaan van de regering en het parlement en adviseert over de inrichting en het functioneren van het openbaar bestuur. Daarnaast adviseert de raad over de beleidsmatige aspecten van financiële verhoudingen tussen Rijk, gemeenten en provincies. Extra aandacht gaat uit naar de beginselen van democratie en rechtsstaat.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen