Vertrouwensfunctionarissen kabinet aangesteld

15-03-2024

Het kabinet stelt mevrouw mr. Winnie Sorgdrager en de heer prof. mr. Jaap de Hoop Scheffer aan als vertrouwensfunctionarissen voor bewindspersonen.

Ministers en staatssecretarissen kunnen met een vertrouwensfunctionaris van gedachten wisselen over integriteitsvragen waar zij in hun ambt tegenaan lopen. Met het aanstellen van deze vertrouwensfunctionarissen voldoet het kabinet aan een toezegging aan de Tweede Kamer.   

Minister De Jonge: ‘Tijdens de ambtstermijn van een minister of staatssecretaris kunnen zich vragen over integriteit voordoen. Vragen waarop het antwoord niet altijd zwart-wit is. Het is dan belangrijk dat bewindspersonen in vertrouwelijkheid onafhankelijk advies kunnen inwinnen. Ik ben Winnie Sorgdrager en Jaap de Hoop Scheffer dankbaar dat zij deze rol willen vervullen. Beiden zijn personen met groot persoonlijk gezag en hebben als oud-minister gevoel voor de politiek-bestuurlijke omgeving waarin bewindspersonen werken. Tegelijkertijd hebben zij, doordat hun periode als minister al enige tijd geleden is, voldoende afstand tot de huidige politiek.’

Onafhankelijke gesprekspartner 
De vertrouwensfunctionarissen zijn ieder afzonderlijk beschikbaar om op verzoek van een minister of staatssecretaris laagdrempelig en vertrouwelijk, mondeling van gedachten te wisselen over integriteitsvragen. Een bewindspersoon kan zelf kiezen bij wie van de twee vertrouwensfunctionarissen hij of zij te rade wil gaan. De vertrouwensfunctionarissen fungeren als gesprekspartner voor bewindspersonen. Zij zullen geen schriftelijke adviezen opstellen. Een minister of staatssecretaris blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de keuzes die hij of zij maakt en de wijze waarop hij of zij het bij de vertrouwensfunctionaris ingewonnen advies opvolgt. 

Met de aanstelling van deze twee vertrouwensfunctionarissen voldoet het kabinet zowel aan een wens van de Tweede Kamer als aan een aanbeveling uit de Groep van Staten tegen corruptie (GRECO). Dit is een groep die vanuit de EU, lidstaten helpt bij het bestrijden van corruptie.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen