Actueel huurprijsbeleid toegelicht in MG-circulaire

04-03-2024

Speciaal voor gemeenten, woningcorporaties en andere verhuurders, en voor huurders(organisaties) verschijnt vandaag een MG-circulaire over actueel huurprijsbeleid.

De circulaire bevat informatie vanuit de Rijksoverheid over wet- en regelgeving op het gebied van huurprijzen van woonruimte. Ook komt uitvoeringsinformatie aan bod die nodig is om wet- en regelgeving op de juiste manier toe te passen.  

Toegelicht huurprijsbeleid

Deze eerste circulaire van 2024 gaat over het huurprijsbeleid in de periode 1 januari 2024 tot en met 30 juni 2025. Het gaat daarbij over de volgende wetgeving:

  • Maximale huurverhoging in de vrije sector tot 1 mei 2024 (en onder voorbehoud van verlenging over de maximale huurverhoging van 1 mei 2024 tot 1 januari 2025)

  • Maximale huursomstijging (gemiddelde huurverhoging) in 2024 voor woningcorporaties

  • Huurverlaging in 2024 voor huurders met een laag inkomen in een huurwoning of woonwagen van een woningcorporatie
  • Maximale huurverhoging per 1 juli 2024 voor sociale huurwoningen, inclusief hogere huurverhoging voor zeer lage huren (onder 300 euro) en de inkomensafhankelijke hogere huurverhoging
  • Maximale huurverhoging per 1 juli 2024 voor kamers, woonwagens en standplaatsen
  • Tijdelijke huurkorting
  • Indexering WOZ-waarde in het WWS per 1 juli 2024
  • Indexering energieprestatievergoedingen per 1 juli 2024
  • Indexering maximale huurprijsgrenzen op basis van het WWS per 1 juli 2024
In behandeling: betaalbare huur en huurprijsverhoging vrije sector nĂ¡ 1 mei

Deze circulaire licht het huidige huurprijsbeleid toe. Het wetsvoorstel Betaalbare huur  is nog in behandeling. Als het wetsvoorstel wordt aangenomen, dan komt er een aparte circulaire over het huurprijsbeleid zoals dat vanaf de inwerkingtreding van de wet gaat gelden. Streefdatum voor ingang is 1 juli 2024.

Ook het wetsvoorstel maximering huurprijsverhogingen geliberaliseerde huurovereenkomsten is nog in behandeling. De Raad van State heeft op 19 februari advies uitgebracht over het wetsvoorstel. Het wetsvoorstel wordt nu voorbereid voor behandeling in de Tweede Kamer. De uiterste datum waarop de wet in werking moet treden is 30 april 2024. De maximering geldt dan tot 1 mei 2027.

Meer informatie

Bekijk en download de circulaire voor meer informatie over het huidige huurprijsbeleid.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen