Volgende stap voor teruggeven bevoegdheid Sint Eustatius

02-02-2024

Het Koninklijk Besluit waarin een verdere stap wordt gezet richting het einde van de Wet herstel voorzieningen Sint Eustatius, kan naar de Tweede en Eerste kamer. De ministerraad heeft daarmee ingestemd op voorstel van staatssecretaris Van Huffelen van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

De parlementen hebben nu tot en met 6 maart de mogelijkheid om zich over de inhoud van het besluit uit te spreken. Vanwege het voorjaarsreces geldt een langere termijn dan de reguliere termijn van vier weken. Daarna kan het besluit door de Koning worden getekend.

Het openbaar lichaam Sint Eustatius (OLE) heeft het afgelopen jaar verbeteringen doorgevoerd die nodig waren om goed te kunnen functioneren en zelfstandig de eigen taken uit te voeren. Er is inmiddels aan alle voorwaarden voldaan om de derde fase van de Wet in te gaan. Deze bestaat uit twee onderdelen: de vaststelling van het Koninklijk Besluit en de benoeming van een gezaghebber. De procedure hiervoor loopt nog.

Na ondertekening van het Koninklijk Besluit, zijn de verhoudingen conform de reguliere bestuurlijke en financiƫle wetgeving voor Bonaire, Saba en Sint Eustatius (WolBES/FinBES) weer hersteld. De (waarnemend) Rijksvertegenwoordiger zal daarnaast nog een aantal aanvullende bevoegdheden hebben tot aan het vervallen van de Wet per 1 september 2024.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen