Start internetconsultatie regeling maatschappelijke initiatieven Slavernijverleden

16-02-2024

De subsidieregeling voor maatschappelijke initiatieven in het programma Slavernijverleden gaat in internetconsultatie.

De regeling die nu in consultatie gaat, is bedoeld om maatschappelijke initiatieven in Europees Nederland te ondersteunen, die een bijdrage leveren aan bewustwording, erkenning, herdenking, of doorwerking van het Trans-Atlantische slavernijverleden. Vanaf 16 februari kan het publiek gedurende 30 dagen op de regeling reageren via de volgende website:  https://www.internetconsultatie.nl/slavernijverleden op de regeling reageren. Er is eenmalig een bedrag van €100 miljoen beschikbaar gesteld. Het bedrag is opgesplitst in drie delen: €33,3 miljoen voor Europees Nederland, €33,3 miljoen voor het Caribisch deel van het Koninkrijk, en €33,3 miljoen voor Suriname. 

De regeling heeft bijzondere aandacht voor het bevorderen van grassroots organisaties van nazaten en betrokken gemeenschappen. Zo kunnen zij via een voucher hun organisatie verder professionaliseren en versterken. Ook krijgen grotere initiatieven waarbij wordt samengewerkt met grassroots organisaties of waarbij grassroots organisaties opgenomen zijn in het project, een hogere rangschikking bij de toekenning van de subsidies. Daarnaast is de regeling bedoeld voor maatschappelijke initiatieven die zich richten op het versterken van de gemeenschap van nazaten van tot slaafgemaakten en het vieren en vergroten van hun veerkracht.
De regeling is ook bedoeld voor grotere projecten die een aanzienlijke impact hebben op het vergroten van kennis, bewustwording, erkenning, herdenking, en de aanpak van doorwerking van het slavernijverleden. 

Inspraaksessies eilanden Caribisch deel van het Koninkrijk
Voor het Caribisch deel van het Koninkrijk en voor Suriname worden aparte regelingen op maat opgesteld. Voor het Caribisch deel van het Koninkrijk wordt verwacht dat de regeling in de zomer van 2024 in gaat. De regeling voor Suriname wordt op een later moment gepubliceerd. Het streven is dit wel in 2024 te doen. In de komende maanden worden inspraaksessies gehouden op de eilanden. Bewoners kunnen actief deelnemen aan de vorming van de regeling voor maatschappelijke initiatieven in het Caribisch deel van het Koninkrijk. Deze sessies zijn essentieel om regionale behoeften en inzichten te onderdeel te maken van het bredere programma.

Participatie stevige basis voor aanpak na excuses Slavernijverleden
Met een aanpak waarbij participatie centraal staat, worden er stevige stappen vooruit gezet in de uitwerking van de excuses voor het slavernijverleden. Het afgelopen jaar zijn intensieve gesprekken gevoerd met een brede groep nazaten en betrokkenen. Deze gesprekken leverden waardevolle inzichten op die de basis gaan vormen voor beleid. Het bureau Truetalk sprak in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 270 nazaten en direct betrokkenen. Hiervoor werden diverse dialoogmethoden ingezet, waaronder individuele gesprekken, ‘rondetafel’ bijeenkomsten en gesprekken in een natuurlijke setting, op straat of in cafés. Alle gemeenschappen van nazaten zijn hierbij betrokken. 


Bij de selectie van de gesprekspartners is bewust gelet op leeftijd, organisatorische betrokkenheid, emotionele betrokkenheid, culturele achtergrond en regionale spreiding. De inzichten van het onderzoek benadrukken dat de gevolgen van het slavernijverleden in het heden met name voelbaar zijn in de sociale positie van de gemeenschap op gebieden zoals wonen, onderwijs, en de arbeidsmarkt. Er is behoefte aan maatschappelijke initiatieven die oplossingen bieden voor die structurele ongelijkheid. Maar ook het herdenken wordt gezien als middel om de huidige samenleving meer gelijk te krijgen.

Eind januari gingen acht ministers en staatssecretarissen, waaronder Alexandra van Huffelen, Hugo de Jonge, Hanke Bruins Slot, Robbert Dijkgraaf en Franc Weerwind aanvullend in gesprek met zo’n 70 nazaten in theater Diligentia in Den Haag. Onderwerpen waren de stappen na de komma, de conceptregeling voor maatschappelijke initiatieven, en de contouren voor het Herdenkingscomité. Deelnemers aan deze dialoogsessie kwamen uit Europees Nederland, het Caribisch deel van het Koninkrijk en Suriname.
 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/discriminatie-en-racisme/documenten/publicaties/2024/02/16/factsheet-internetconsulatie-subsidieregeling-maatschappelijke-initiatieven

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/discriminatie-en-racisme/documenten/kamerstukken/2024/02/15/kamerbrief-over-geografische-balans-subsidieregeling-en-beleidsintensiveringen-slavernijverleden

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen