195 ontmoetingsruimten voor ouderen door Stimuleringsregeling Ontmoetingsruimten Ouderenhuisvesting

16-02-2024

99 woningcorporaties, zorginstellingen, marktpartijen en burgerinitiatieven ontvangen een bijdrage van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) om 195 extra ontmoetingsruimten voor ouderen te realiseren.

Zij doen dit met een bijdrage uit de Stimuleringsregeling Ontmoetingsruimten in Ouderenhuisvesting (2023). Om ervoor te zorgen dat ouderen ook in de toekomst goed wonen is een passend woningaanbod nodig. Steeds meer ouderen willen geclusterd wonen: in elkaars nabijheid, omdat de mobiliteit afneemt en met de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten. Het Rijk stimuleert het bouwen en realiseren van ontmoetingsruimten in geclusterde woonvormen met deze regeling. Hierdoor wordt het makkelijker voor ouderen om zelfstandig te blijven wonen, elkaar te ontmoeten en te helpen.


De Stimuleringsregeling Ontmoetingsruimten in Ouderenhuisvesting (SOO) stelt initiatiefnemers daarbij in staat om met de financiële vergoeding uit de regeling de bouwkosten voor realisatie van ontmoetingsruimten voor ouderen te dekken. De toekenning uit de eerste (2022) en deze tweede tranche van de SOO (2023) levert in totaal circa 19.000 woningen op met een ontmoetingsruimte.

De SOO is opgesteld door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), in samenwerking met het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Voor deze ronde van de regeling (2023) was in totaal €26 miljoen beschikbaar.

SOO 2023
De SOO 2023 was open voor aanvragen van maandag 16 januari 2023 tot en met dinsdag 31 oktober 2023. In totaal hebben 99 initiatiefnemers een uitkering ontvangen voor de realisatie van 195 ontmoetingsruimten voor ouderen, in zowel nieuw als bestaand vastgoed. Het gaat om:

 • 12 extra ontmoetingsruimten voor ouderen in Noord - Holland
 • 31 extra ontmoetingsruimten voor ouderen in Zuid - Holland
 • 4 extra ontmoetingsruimten voor ouderen in Groningen
 • 2 extra ontmoetingsruimten voor ouderen in Friesland
 • 26 extra ontmoetingsruimten voor ouderen in Drenthe
 • 6 extra ontmoetingsruimten voor ouderen in Flevoland
 • 19 extra ontmoetingsruimten voor ouderen in Overijssel
 • 20 extra ontmoetingsruimten voor ouderen in Utrecht
 • 30 extra ontmoetingsruimten voor ouderen in Gelderland
 • 30 extra ontmoetingsruimten voor ouderen in Noord – Brabant
 • 15 extra ontmoetingsruimten voor ouderen in Limburg


Meer weten?
Lees meer over de regeling via Regeling ontmoetingsruimten in ouderenhuisvesting | Home | Volkshuisvesting Nederland. Wil je meer weten over het programma Wonen en zorg voor ouderen, kijk op: Programma Wonen en zorg voor ouderen | Home | Volkshuisvesting Nederland.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen