Investeren in de regio: €384,6 miljoen voor 22 nieuwe Regio Deals

09-02-2024

22 Regio’s ontvangen in totaal 384,6 miljoen euro extra van het Rijk. Ze kunnen dat geld gebruiken voor plannen die leven, wonen en werken van inwoners en ondernemers verbeteren.

Het kabinet stelt het budget beschikbaar via de zogenoemde Regiodeals en het geld is bedoeld voor plekken die een extra impuls goed kunnen gebruiken. Rijk en regio bouwen zo samen aan bestaanszekerheid, leefbaarheid en gemeenschapszin.
 

De 22 geselecteerde voorstellen vormen een mix tussen plattelandsgebieden, de stedelijke omgeving, Caribisch Nederland en regio’s aan de grens. De voorstellen worden de komende periode uitgewerkt tot volwaardige Regio Deals. Dat gebeurt in overleg met alle betrokken partijen: overheden, ondernemers, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen.


Hugo de Jonge (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties):

“Voor een klein land als Nederland zijn de verschillen tussen regio’s te groot. Terwijl het pas goed gaat met Nederland als het in iedere regio goed gaat. Daarom hebben we de Regiodeals in het leven geroepen. Daarmee maken we werk gelijke kansen op goed wonen, leven en werken, waar je ook woont. Van Groningen tot Limburg, met de 22 deals die vandaag zijn aangewezen kunnen regio’s aan de slag met die zaken die voor hen belangrijk zijn. Zoals onderwijs dat beter aansluit op de lokale arbeidsmarkt, een gezondere woonomgeving of betere bereikbaarheid.”
 

De geselecteerde voorstellen voor Regio Deals met de beschikbare rijksbijdrage in miljoenen:

•          Het Hogeland: €12,1 miljoen

•          Regio Centra Groningen: €20 miljoen

•          Oost-Groningen: €12,5 miljoen

•          Groningen Noord €10 miljoen

•          Zuidwest-Friesland €17,5 miljoen

•          Veluwe €20 miljoen

•          Regio Achterhoek €25 miljoen

•          Regio Zwolle €30 miljoen

•          Regio Stedendriehoek €20 miljoen

•          Regio Noord-Limburg €10 miljoen

•          Regio Midden-Limburg €20 miljoen

•          Regio West-Brabant €15 miljoen

•          Metropoolregio Eindhoven €20 miljoen

•          Noord-Holland-Noord €32,5 miljoen

•          Amsterdam Zuidoost €20 miljoen

•          Metropoolregio Amsterdam West €20 miljoen

•          Drechtsteden-Gorinchem €25 miljoen

•          Zuid-Hollandse Delta €10 miljoen

•          Waterwegregio €17,7 miljoen

•          Delft €12,3 miljoen

•          Sint Eustatius (Caribisch Nederland) €10 miljoen

•          Saba (Caribisch Nederland) €5 miljoen

 

Hoe werkt een Regio Deal?

Bij het sluiten van een Regio Deal komen de regio’s zelf met plannen en ideeën om complexe opgaven aan te pakken. Bijvoorbeeld om de leefbaarheid van een gebied te vergroten, om opleidingen beter te laten aansluiten bij de arbeidsmarkt, of om gebouwen en bedrijventerreinen te verduurzamen. Het Rijk financiert maximaal de helft van de benodigde investering. De Rijksbijdrage is eenmalig en bedraagt minimaal €5 miljoen en maximaal €40 miljoen.

Bij de selectie kijkt het kabinet naar vier aspecten: de opgave (hoe groot, urgent en complex); de aanpak (hoe integraal wordt de opgave aangepakt); de financiën (welke partijen investeren mee, en hoeveel); en de organisatie (hoe worden regionale overheden, inwoners en bedrijven betrokken). Ook bij deze 5e ronde heeft het kabinet gekeken naar een evenwichtige verdeling over Nederland en al eerder afgesloten Regio Deals. Bij de beoordeling stond steeds de vraag centraal of de aanpak bijdraagt aan het versterken van de brede welvaart van inwoners en ondernemers in de betreffende regio.
 

€900 miljoen voor Regio Deals in deze kabinetsperiode

Dit is de vijfde ronde Regio Deals; in vier eerdere ronden zijn in totaal al 44 Regio Deals van start gegaan. In de vijfde ronde zijn 29 voorstellen ingediend, waarvan 22 voorstellen verder uitgewerkt zullen worden. Later in 2024 zal – naar verwachting - een zesde ronde volgen. Voor de vierde, vijfde en zesde ronde heeft dit kabinet in totaal € 900 miljoen beschikbaar.


Bekijk hier de eerdere Regio Deals.

 

 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen