Wetsvoorstel wijziging Algemene wet gelijke behandeling en Wetboek van Strafrecht naar Tweede Kamer

26-01-2024

De term ‘hetero- of homoseksuele gerichtheid’ in de Algemene wet gelijke behandeling (Awgb) en het Wetboek van Strafrecht (WvSr) wordt gewijzigd in ‘seksuele gerichtheid’. Dat staat in het wetsvoorstel dat op voorstel van minister De Jonge van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en mede namens minister Yeÿilgöz van Justitie en Veiligheid naar de Tweede Kamer is gestuurd.

De Awgb biedt bescherming aan mensen die gediscrimineerd worden. Met deze wijziging sluit de Awgb en het WvSr aan bij een eerdere wijziging van artikel 1 van de Grondwet.

De reden voor de wijziging is dat de huidige begrippen verouderd zijn. De term ‘seksuele gerichtheid’ is algemener en sluit beter aan bij maatschappelijke ontwikkelingen en internationaal gangbare begrippen. 

Ook wordt aan het WvSr toegevoegd dat onder discriminatie op grond van geslacht mede wordt verstaan discriminatie of het discrimineren op grond van geslachtskenmerken, genderidentiteit en genderexpressie. Dit staat al zo in de Awgb en het WvSr sluit daar nu dus bij aan. 

In februari 2023 is de wijziging van artikel 1 van de Grondwet in werking getreden. Aan het artikel is toen onder meer de grond seksuele gerichtheid toegevoegd. Deze grondwetswijziging vloeide voort uit een initiatief van de Tweede Kamer. Door de Awgb en WvSr aan te passen, worden ze in lijn gebracht met de Grondwet. 

Het wetsvoorstel zal nu door de Tweede Kamer worden behandeld. Daarna gaat het wetsvoorstel nog naar de Eerste Kamer voordat het in werking kan treden.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen