Ministerie van BZK: belangrijkste wijzigingen per 1 januari 2024

28-12-2023

Met ingang van het nieuwe jaar gaan nieuwe wetten en regels in of treden hier veranderingen in op. Dit artikel geeft een overzicht van de belangrijkste veranderingen vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Omgevingswet
Op 1 januari treedt de Omgevingswet in werking. De wet bundelt een groot aantal wetten, regels en voorschriften over de fysieke leefomgeving in één wet. Daarnaast zorgt de wet voor één digitaal loket voor het aanvragen van vergunningen en de start van projecten. Hierin werken rijksoverheid, provincies, gemeenten en waterschappen samen. 

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen
De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) verbetert de kwaliteit van bouwwerken als woningen en kleine bedrijfspanden door strenger toezicht. De wet moedigt bouwbedrijven aan om beter te controleren, wat de bouwkwaliteit verbetert en kosten voor herstel vermindert. Het werk van controleurs wordt ook makkelijker omdat bouwers al grondige inspecties uitvoeren.

Wet goed verhuurderschap
De wet goed verhuurderschap geldt sinds 1 juli 2023, maar per 1 januari treden de laatste onderdelen in werking. Zo is het vanaf 2024 voor alle gemeenten verplicht om een meldpunt te hebben voor klachten over ongewenst verhuurgedrag en moeten verhuurders, verhuurbemiddelaars of beheerders een schriftelijke werkwijze hebben die is gericht op het voorkomen van woondiscriminatie.

Wijziging van de Huisvestingswet
Gemeenten kunnen via de Huisvestingswet voorrang geven aan eigen inwoners voor het kopen of huren van een huis. Ook kunnen gemeenten voorrang geven aan bepaalde (cruciale) beroepsgroepen, zoals onderwijzers, verpleegkundigen en politieagenten. Verder wordt het mogelijk om regels over woonruimteverdeling uit te breiden naar sociale nieuwbouwkoopwoningen.


Regeling Beveiligingsmaatregelen Decentrale Bestuurders
Burgemeesters, gedeputeerden en waterschapsbestuurders moeten hun ambt veilig kunnen uitoefenen zonder zich zorgen te maken om hun eigen veiligheid of dat van hun partner of gezin. De regeling is per 1 januari 2024 uitgebreid zodat maatregelen op maat getroffen kunnen worden. De decentrale bestuurders kunnen nu een persoonlijk beveiligingsadvies krijgen op basis van individuele veiligheidsrisico’s.

Maximale huurstijging en indexering grenzen huurtoeslag
De toegestane jaarlijkse huurverhoging in de vrije sector is vanaf 1 januari 2024 maximaal 5,5%. Dat is 4,5% inflatie + 1 procentpunt. De toegestane huurverhoging geldt voor woningen in de vrije sector: zelfstandige woningen, studio’s en appartementen. 

De huren in de gereguleerde sector mogen vanaf 1 juli 2024 met maximaal 5,8% stijgen. Dit percentage is gelijk aan de gemiddelde loonstijging. Corporaties mogen de huren met gemiddeld 5,3% laten stijgen. Voor huurders van een corporatiewoning betekent dit dat het inkomen gemiddeld meer stijgt dan de huur omhoog gaat.

Verder worden de inkomens- en huurgrenzen voor de huurtoeslag per 1 januari geïndexeerd. 

Meer informatie: https://www.volkshuisvestingnederland.nl/actueel/nieuws/2023/12/15/55-procent-maximale-huurverhoging-vrije-sector-vanaf-1-januari-2024

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2023/12/22/58-procent-maximale-huurverhoging-gereguleerde-sector-in-2024

https://www.volkshuisvestingnederland.nl/actueel/nieuws/2023/12/13/huurtoeslagparameters-2024-bekend  

Meer leenruimte voor huizenkopers

Huishoudens krijgen per 1 januari meer leenruimte voor de koop van een energiezuinige woning én voor het verduurzamen van de eigen woning. Daarnaast wordt de impact van een studielening op de maximale leenruimte voor oud-studenten vanaf 2024 vastgesteld op basis van de actuele lasten van hun studielening en krijgen alleenstaanden meer leenruimte.

Meer informatie: 
https://www.volkshuisvestingnederland.nl/actueel/nieuws/2023/11/meer-hypotheekruimte-voor-verduurzaming-alleenstaanden-en-studenten/meer-hypotheekruimte-voor-verduurzaming-alleenstaanden-en-studenten 

Prijsgrenzen koopwoningen hoger
De Nationale Hypotheek Garantie (NHG)-grens komt te liggen op 435.000 euro, waar dat dit jaar nog 390.000 euro was. De NHG draagt bij aan verantwoorde toegang tot een hypotheek en daarmee tot een koopwoning. Met een hypotheek met NHG lopen consumenten minder risico’s op hun hypotheek en profiteren zij vaak van een lagere rente. 

Tot 2023 gold de NHG-grens als maatstaf voor wat als betaalbare koopwoningen gold. Door de sterke stijging van de NHG-grens is deze vanaf 2023 losgekoppeld van de betaalbaarheidsgrens. De huidige betaalbaarheidsgrens van 355.000 euro in 2023 wordt geïndexeerd volgens de consumentenprijsindex (CPI). Voor 2024 betekent dit dat de betaalbaarheidsgrens wordt vastgesteld op 390.000 euro.

Meer informatie: 
https://www.volkshuisvestingnederland.nl/onderwerpen/nationale-hypotheek-garantie-nhg/nieuws/2023/10/25/bovengrens-nhg-stijgt-naar-435.000-euro-betaalbaarheidsgrens-wordt-390.000-euro

Prijzen paspoorten hoger
De prijzen van reisdocumenten en identiteitsbewijzen worden jaarlijks geïndexeerd. Per 1 januari kost een paspoort voor een volwassene maximaal 83,87 euro, waar dat dit jaar nog 77,87 euro was. Een identiteitskaart gaat maximaal 75,80 euro kosten en onder de 18 jaar is deze maximaal 40,92 euro.
 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen