Bonaire, Sint Eustatius en Saba krijgen BSN en inlog digitale overheid

22-12-2023

De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) ingestemd met het wetsvoorstel voor invoering van het Burgerservicenummer (BSN) en inlogmiddelen van de digitale overheid in Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Het doel van de wet is om de digitale overheid en samenleving in Caribisch Nederland te versterken.


Staatssecretaris Van Huffelen: “Het beschikken over een uniek en persoonsgebonden nummer, zoals het Burgerservicenummer gaat het leven op Bonaire, Sint Eustatius en Saba gemakkelijker maken.”
 

Het voorstel regelt dat de bijna 29.000 inwoners van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, die in de bevolkingsadministratie van de eilanden zijn geregistreerd, een BSN krijgen. Met het BSN hebben inwoners een uniek persoonsnummer waarmee ze zich bij overheidsorganisaties kunnen identificeren.
 
Door het voorstel wordt het wettelijk mogelijk gemaakt dat inwoners en ondernemers toegang krijgen tot de inlogmiddelen van de digitale overheid in Nederland, zoals DigiD en eHerkenning. Hiermee tonen inwoners en ondernemers online aan wie ze zijn om zaken met de overheid te regelen. Het wetsvoorstel legt zo een belangrijke basis om overheidsdiensten in Bonaire, Sint Eustatius en Saba stapsgewijs steeds meer digitaal aan te bieden en toegankelijker te maken.
 
Dit voorstel is tot stand gekomen in goede samenwerking met de overheden van Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Van 19 juni tot 31 juli konden burgers via een internetconsultatie reageren op het voorstel. Het wetsvoorstel wordt nu voor advies aan de Raad van State voorgelegd. Het streven is om het wetsvoorstel medio 2024 aan de Tweede Kamer aan te bieden.
 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen