Besluit gemeenteraad Utrecht via Koninklijk Besluit vernietigd

22-12-2023

De gemeenteraad Utrecht heeft op 7 december besloten tot wijziging van de Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen en heffingen. Dat besluit is echter in strijd met het recht en het algemeen belang.

Op voorstel van minister De Jonge van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de Kroon dit besluit vernietigd. Het Koninklijk Besluit is vandaag gepubliceerd in de Staatscourant

Niet bevoegd

Met de wijziging van de Utrechtse verordening wilde de gemeenteraad de vermogensnorm voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen verhogen tot de vermogensnorm in de bijstand. Op die manier zouden meer inwoners van Utrecht in aanmerking kunnen komen voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. Deze wijziging is echter in strijd met de hogere regelgeving, waarin de kaders worden aangegeven in welke gevallen kwijtschelding mogelijk is. De gemeenteraad van Utrecht is niet bevoegd daarvan af te wijken. Burgemeester Dijksma van Utrecht had dit ook al gesignaleerd en de mededeling gedaan dat het besluit naar haar oordeel in aanmerking komt voor vernietiging door de Kroon wegens strijd met het recht en het algemeen belang. Gedeputeerde staten van de provincie Utrecht waren eveneens van mening dat het besluit voor vernietiging in aanmerking komt.

Nader overleg

De gemeenteraad van Utrecht is in de gelegenheid gesteld tot overleg over het besluit. In dat overleg heeft de vertegenwoordiging van de gemeenteraad uitleg gegeven over de afwegingen die de raad heeft gemaakt. De raad was ervan op de hoogte dat het besluit in strijd is met de hogere regelgeving. Dat heeft de raad er niet van weerhouden het besluit te nemen. In het overleg bleek ook dat de raad niet van plan was het besluit alsnog in te trekken. Dit heeft ertoe geleid dat Minister De Jonge geen andere mogelijkheid zag dan het besluit van de gemeenteraad voor te dragen voor vernietiging.

 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen