280 miljoen euro uit Volkshuisvestingsfonds voor renovatie, verduurzaming en herstructurering in 38

12-12-2023

Vandaag is bekend gemaakt dat 38 projecten verspreid over 20 gemeenten een bijdrage ontvangen van in totaal 280 miljoen euro uit het Volkshuisvestingsfonds (VHF).

Met dit geld worden 13.000 woningen  verbeterd. In verschillende gebieden verspreid door heel  Nederland staat de leefbaarheid onder druk. Daarom heeft het kabinet het Volkshuisvestingsfonds in het leven geroepen. Zo schrijft minister Hugo de Jonge van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in een brief aan de Tweede Kamer.
 
Het Volkshuisvestingsfonds bestaat sinds 2021. Voor de tweede tranche was dit jaar €280 miljoen beschikbaar. De 60 aangemelde projecten telden samen op tot €480 miljoen euro, waarmee de regeling ruim is overtekend. Een toetsingscommissie van het VHF heeft zich in november gebogen over de aanvragen om zo tot een beoordeling te komen. In onderstaande tabel staan de 38 projecten die een bijdrage krijgen. Samen zijn deze goed voor het verbeteren circa 13.000 woningen, verdeeld over 20 gemeenten.
 
Over het Volkshuisvestingsfonds 
Het VHF is een regeling waarmee gemeenten subsidie kunnen krijgen voor het verbeteren van de leefbaarheid en het bevorderen van de veiligheid in kwetsbare gebieden. De subsidie is primair bedoeld voor het verbeteren van particulier woningbezit (renovatie en verduurzaming), transformatie van vastgoed naar woningen, vervangende nieuwbouw en inponding (verwerving voor herstructurering). Daarnaast kan de subsidie ook worden ingezet voor de inrichting van de omringende openbare ruimte en realisatie van maatschappelijke voorzieningen in de buurt van de woningen. 
 
“In de meest kwetsbare wijken in Nederland staat de kwaliteit van woningen en de leefomgeving onder druk. Twintig gemeenten verspreid in Nederland krijgen gezamenlijk 280 miljoen uit het Volkshuisvestingsfonds voor renovatie, verduurzaming en herstructurering. Zo voorkomen we dat bewoners op achterstand komen te staan en zorgen we voor een veilige en prettige woonomgeving.” Hugo de Jonge, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 
Verdeling prioritaire gebieden
In de regeling van het VHF krijgen Stedelijke Focusgebieden en grensregio’s voorrang. Van de gemeenten die een toekenning hebben gekregen behoren 10 gemeentes tot de 20 stedelijke focusgebieden, 9 gemeenten zijn een grensregio en 1 gemeente behoort niet tot een prioritair gebied. 
 
Mogelijkheid snelle nieuwe aanvraag in 2024
Om de gemeenten die nu geen bijdrage hebben gekregen en alle andere gemeenten snel weer een kans te geven wordt begin februari 2024 de derde tranche van het Volkshuisvestingsfonds opengesteld. Het loket voor de vierde tranche 2024 gaat in de gebruikelijke periode open, van 1 juni tot 1 oktober. 

Kamerbrief over middelen herstructureren kwetsbare wijken

Zie ook: Tabel Aanvraag VHV Fonds gemeentelijke projecten (pdf)

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen