De recente ontwikkelingen rondom de visie op generatieve AI

12-12-2023

Terugkijkend op de afgelopen maand is er onverminderd hard gewerkt aan de kabinetsbrede visie op generatieve AI. Dit nieuwsbericht geeft daarom een korte update van de recente ontwikkelingen rondom dit visietraject.

Ook wordt er vooruit gekeken naar december en januari. Het open traject waarin de visie op generatieve AI tot stand komt, zal in januari leiden tot de publicatie van een visiedocument.   
 
Generatieve AI voor rijksambtenaren?
Tegelijk met de ontwikkeling van de visie wordt een standpunt opgesteld voor het gebruik van generatieve AI door Rijksorganisaties. Naast kansen bestaan er namelijk ook uitdagingen op het gebied van privacy en auteursrecht. Bovendien wordt gewerkt aan een handreiking voor het gebruik van generatieve AI door Rijksorganisaties. Het voorlopige standpunt voor het gebruik van generatieve AI door Rijksorganisaties is gister, 11 december, gepubliceerd. 
 
Bijpraten in de bibliotheek 
De dialoog rondom de visie gaat ondertussen door. Afgelopen maand vond er een inwonerbijeenkomst plaats in de bibliotheek van Heeze (Noord-Brabant). Vertegenwoordigers van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties spraken met geïnteresseerden over generatieve AI. Tijdens de inleiding kwamen er direct veel vragen los uit het publiek. De zaal ging aan het werk met een voorbeeld van een algoritme en er was veel ruimte voor vragen. De levendige discussie ging in de break out sessies door met gesprekken over AI in de zorg, het onderwijs en generatieve AI in de praktijk. 
 
Studie Rathenau instituut 
Op 6 december heeft het Rathenau instituut een rapport over generatieve AI gepubliceerd. In opdracht van het ministerie van BZK heeft het instituut onderzoek gedaan naar de maatschappelijke implicaties van generatieve AI, door de lens van publieke waarden.  
De onderzoekers hebben de kansen en risico’s van deze nieuwe technologie in kaart gebracht. Ook hebben ze geïnventariseerd wat de overheid kan doen om de ontwikkeling en toepassing van generatieve AI in de samenleving in goede banen te leiden. 
 
Meer over generatieve AI op de arbeidsmarkt en in Europa
Afgelopen maand is er ook verder gesproken met twee deelnemers van eerdere sessies, in twee afzonderlijke interviews met Rob Witjes en Joachim de Greeff. Rob Witjes, hoofd arbeidsmarktinformatie bij UWV, onderstreept hoe belangrijk het is om erachter te komen welke competenties je tegenwoordig nodig hebt op de arbeidsmarkt. Niet alleen voor mensen persoonlijk, maar ook in brede zin. “Het is tijd om goed te bedenken wat de mens goed kan, en wat met techniek opgelost kan worden.” 
 
In het gesprek met Joachim de Greeff van TNO gaat het vooral over de stormachtige ontwikkeling van generatieve AI sinds de opkomst van ChatGPT, inmiddels een jaar geleden. Ook het belang van Europese waarden komt aan de orde. “Belangrijk is dat we als Europa zeggen dat we AI niet inzetten om burgers te controleren. Dat mag best explicieter naar buiten worden gebracht. Het lijkt soms alsof we helemaal achterlopen, maar die verworvenheid van de EU is een groot goed.” 


Samen met SURF werkt TNO voor het ministerie van Economische Zaken aan GPT-NL, een Nederlandstalige toepassing voor generatieve AI.


Een blik vooruit  
Op 14 december staat de conferentie Waardengedreven Dialogen – generatieve AI op de agenda in de Koninklijke Schouwburg te Den Haag.  Hier zullen ook vertegenwoordigers van het visietraject bij aanwezig zijn. Aan de hand van enkele casussen uit de praktijk zal het gesprek gaan over de waardengedreven inzet van generatieve AI. Ook hier krijgt de Aanpak Begeleidingsethiek van de ECP aandacht en gaat BZK de dialoog aan over de Werkagenda Waardengedreven Digitalisering en Generatieve AI. Meer informatie over de conferentie is te vinden op de website van ECP.

Daarnaast vindt begin januari een sectorbijeenkomst plaats met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en wordt op 18 januari het Generatieve AI event georganiseerd door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Tijdens het event wordt de visie op generatieve AI toegelicht.

Wekelijkse berichten 
Wekelijks plaatsen wij berichten op onze website. Er wordt nagepraat met deelnemers over de bijeenkomsten. Ook zijn hier binnenkort de rode draden uit de sectorbijeenkomsten te lezen. Wilt u ook actief op de hoogte blijven, meepraten en uw mening geven over generatieve AI? Doe dan mee met de online community.  

Elke maand een update  
De visie op generatieve AI wordt begin 2024 gedeeld met de Tweede Kamer. Vanuit het visietraject op generatieve AI wordt er op nieuwsBZK.nl elke maand een update over de ontwikkelingen en uitkomsten van de verschillende bijeenkomsten geplaatst.  

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen