Voorlopig standpunt generatieve AI Kabinet

11-12-2023

Het kabinet komt vandaag met een voorlopig standpunt over het gebruik door Rijksorganisaties van generatieve AI (AI die zelf content creëert). Het kabinet kiest voor een waardegedreven en verantwoorde inzet van AI.

Het gebruik van generatieve AI is daarom toegestaan, als deze voldoet aan de geldende wet- en regelgeving. Om dit te controleren moet er per geval een risicoanalyse worden uitgevoerd. 

Staatssecretaris van digitalisering Alexandra van Huffelen: “Dat een overheid aan eigen instanties vraagt zich aan de wet te houden is eigenlijk geen nieuws. AI, en zeker generatieve AI, is een technologie die volop in ontwikkeling is. Daarom zeggen we voorlopig, voer risicoanalyses uit, hou je aan de wet en wees voorzichtig. Verder houden wij een vinger aan de pols en houden we alle ontwikkelingen nauw in de gaten. Als we in de toekomst komen tot nieuwe inzichten, komen we uiteraard met een nieuw standpunt.”

Rijksorganisaties en departementen

Voor dit standpunt is een snelle doorlichting (quickscan) uitgevoerd naar de impact van generatieve AI. Hierbij is gekeken naar de interne richtlijnen van de Europese Commissie,  en advies ingewonnen bij de Landsadvocaat en de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Dit voorlopige standpunt is voor het gebruik van generatieve AI bij departementen en Rijksorganisaties. Het kabinet gaat nog in gesprek met gemeenten en andere medeoverheden om een overheidsbreed standpunt in te nemen. Het voorlopige standpunt is ook van toepassing wanneer een externe partij diensten of producten levert aan een Rijksorganisatie en daarbij gebruik maakt  van generatieve AI. Verder geldt het voorlopige standpunt voor het experimenteel gebruik van generatieve AI in bijvoorbeeld pilots of proeftuinen.

Generatieve AI 
Generatieve AI is een vorm van kunstmatige intelligentie die tekst, audio, afbeeldingen, computercode en video’s kan creëren. Waar taakspecifieke AI zich beperkt tot het analyseren van beschikbare data, richt generatieve AI zich op het creëren van iets nieuws op basis van al beschikbare data. Daarbij is de kwaliteit hiervan is nu al lastig te onderscheiden van door mensen gemaakte content. Eén van de meest herkenbare toepassingen van generatieve AI voor het brede publiek zijn AI-chatbots, zoals bijvoorbeeld Chat GPT van OpenAI. 

Kamerbrief Voorlopig standpunt voor Rijksorganisaties bij het gebruik van generatieve AI

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen