Luchtfotografie boven Sint Eustatius, Saba en Bonaire gestart

08-12-2023

Donderdag is er voor het eerst boven Sint Eustatius gevlogen om hoge kwaliteit luchtfoto’s van het eiland te maken.

In december en januari worden er meerdere vluchten uitgevoerd, om luchtfoto’s en hoogtemetingen van Sint Eustatius, Saba en Bonaire te maken. De Openbare Lichamen en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties namen hiervoor het initiatief, met het doel om de registratie van adressen en gebouwen op de eilanden te verbeteren. Samen werken zij toe naar één centraal register voor elk eiland, waarin adressen en gebouwen worden geregistreerd.

Eén centraal register voor adressen en gebouwen
In een centraal register worden luchtfoto’s gebruikt om de precieze locatie van een adres of gebouw op een kaart te bepalen. Door alle gegevens van adressen en gebouwen daarna maar één keer in het systeem te registeren, worden de gegevens meer betrouwbaar. Het geeft minder twijfel over bijvoorbeeld een juiste registratie van de locatie, het huisnummer of de spelling van een adres. Overheden zetten met een centraal register in de toekomst een eerste stap om de kwaliteit van de gegevens in de registraties te verbeteren.

Hoogtekaarten
Naast luchtfoto’s worden er ook hoogtekaarten van de eilanden gemaakt. Dit levert de eilanden veel extra informatie op. Zo houdt het Openbaar Lichaam in Sint Eustatius er rekening mee dat hoogtekaarten historische gebouwen en voorwerpen zichtbaar maken die in gebieden met veel begroeiing door planten en struiken niet zomaar met het blote oog te zien zijn.

Meer voordelen
Luchtfoto’s zijn voor de eilanden om nog meer redenen een belangrijke bron van informatie. Kabels en leidingen of hele natuurgebieden kunnen op kaarten zichtbaar worden gemaakt, waardoor overheden bijvoorbeeld beter kunnen besluiten of een vergunning voor een locatie wordt afgegeven. En ook waar woningen of wegen op de eilanden worden gebouwd en aangelegd. Ook voor ondernemers en onderzoekers geeft het kansen, bijvoorbeeld om marktonderzoek te doen en natuurgebieden te bestuderen. 

Beeldmateriaal Nederland
Met eenmalige financiering vanuit het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties worden de luchtfoto’s door het samenwerkingsverband Beeldmateriaal Nederland gemaakt. Vanuit dit samenwerkingsverband wordt nagedacht over hoe in de toekomst vaker luchtfoto’s van de eilanden gemaakt worden.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen