Vincent Roozen secretaris-generaal BZK

24-11-2023

(Vincent) Roozen wordt secretaris-generaal bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht op voorstel van minister De Jonge. De benoeming gaat in op 1 februari 2024.

Vanuit een open en nieuwsgierige houding verbinding maken, verschillende standpunten erkennen en proberen die dichterbij elkaar te brengen. En een omgeving creëren waarin je sámen het verschil maakt voor een ander. Dat is mijn drijfveer en ik kijk er enorm naar uit daarmee aan de slag te gaan binnen BZK,” zegt Vincent Roozen over zijn benoeming. “Gemeente Rotterdam is wat dat betreft voor mij een geweldige leerschool geweest. Samen met de collega’s van BZK en de andere ministeries, onze vele samenwerkingspartners en bewindspersonen werken voor Nederland en het Caribisch deel van ons Koninkrijk. Ik ga ervoor!

Vincent Roozen is sinds oktober 2018 gemeentesecretaris en algemeen directeur bij de gemeente Rotterdam. Daarvoor vervulde hij diverse andere managementfuncties bij de gemeente Rotterdam. Hij was onder andere concerndirecteur Werk & Inkomen, directeur Publieke Gezondheid & Zorg, directeur Gemeentelijke Gezondheidsdienst Rotterdam-Rijnmond en directeur Ruimtelijke Ordening, Verkeer en Vervoer. Vincent Roozen studeerde Sociale Geografie en Planologie aan de Universiteit Utrecht.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen