Bovengrens NHG stijgt naar 435.000 euro, betaalbaarheidsgrens wordt 390.000 euro

25-10-2023

De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) draagt bij aan verantwoorde toegang tot een hypotheek en daarmee tot een koopwoning. Met een hypotheek met NHG lopen consumenten minder risico’s op hun hypotheek en profiteren zij vaak van een lagere rente. Jaarlijks wordt bepaald tot welke woningwaarde consumenten gebruik kunnen maken van deze garantie. De NHG-grens voor 2024 is vastgesteld op 435.000 euro, zo meldt minister Hugo de Jonge vandaag in een brief aan de Kamer.

NHG biedt een vangnet voor huishoudens die door omstandigheden zoals baanverlies of echtscheiding hun hypotheeklasten niet meer kunnen betalen. Ook faciliteert NHG woningbehoud en andere oplossingen bij mogelijke betaalproblemen van de hypotheek. Daarnaast zet NHG zich in voor het verduurzamen van woningen en draagt het bij aan betere processen in de hypotheekketen. Hiermee speelt NHG een belangrijke rol op de hypotheekmarkt. 
 
Op dit moment kunnen mensen gebruikmaken van NHG wanneer zij een woning kopen met een maximale waarde van 405.000 euro. Per 1 januari 2024 wordt deze grens verhoogd naar 435.000 euro. Bij een hypotheek waarbij aanvullende energiebesparende voorzieningen worden meegefinancierd is de NHG-grens 6% hoger, namelijk 461.100 euro. Deze verhoging vergroot het bereik van NHG en zorgt ervoor dat een hypotheek met NHG toegankelijk blijft voor veel woningkopers. De provisie die betaald moet worden bij het afsluiten van een hypotheek met NHG blijft komend jaar 0,6% over het hypotheekbedrag. 
 
Betaalbaarheidsgrens vastgesteld op 390.000 euro
Het kabinet wil tot en met 2030 981.000 woningen realiseren waarvan twee derde betaalbaar. Tot 2023 gold de NHG-grens als maatstaf voor wat als betaalbare koopwoningen gold. Door de sterke stijging van de NHG-grens is deze vanaf 2023 losgekoppeld van de betaalbaarheidsgrens. De huidige betaalbaarheidsgrens van 355.000 euro in 2023 wordt geïndexeerd volgens de consumentenprijsindex (CPI). Voor 2024 betekent dit dat de betaalbaarheidsgrens wordt vastgesteld op 390.000 euro.

Kamerbrief over aanpassingen NHG per 2024

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen