Benoemingen bij Raad van State

06-10-2023

Mevrouw mr. V.V. Essenburg wordt staatsraad in de Afdeling bestuursrechtspraak, de heer mr. J.A.R. van Eijsden wordt staatsraad in buitengewone dienst in de Afdeling bestuursrechtspraak en mevrouw mr. S.F.M. Wortmann wordt staatsraad in buitengewone dienst in de Afdeling advisering.

De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van minister De Jonge van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in overeenstemming met minister Weerwind voor Rechtsbescherming om hen voor benoeming voor te dragen.

Mevrouw Valérie Essenburg (48 jaar) is momenteel rechter in de rechtbank Amsterdam en de afgelopen drie jaar gedetacheerd geweest vanuit de Raad voor de rechtspraak bij de Griffie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg. De heer Arjo van Eijsden (49 jaar) is vicepresident van de Hoge Raad en wordt nu ook staatsraad in buitengewone dienst in de Afdeling bestuursrechtspraak.
Mevrouw Sylvia Wortmann (67 jaar) is momenteel staatsraad in de Afdeling advisering en in de Afdeling bestuursrechtspraak, tevens lid van de Raad van State. Op eigen verzoek wordt zij staatsraad in buitengewone dienst alleen ten behoeve van de Afdeling advisering. 

De benoeming van mevrouw Essenburg gaat in op 1 januari 2024, van de heer Van Eijsden op 25 oktober 2023 en van mevrouw Wortmann op 1 november 2023. 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen