Nieuwe portefeuilleverdeling minister en staatssecretaris

08-09-2023

Na het vertrek van minister Bruins Slot zijn de taken van de bewindspersonen op het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties opnieuw geschikt. Daarbij zijn sommige taken overgedragen van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan de staatssecretaris. 

Belangrijkste wijzigingen

  • Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening op Caribisch Nederland gaat over naar de staatssecretaris.
  • De staatssecretaris wordt coördinerend bewindspersoon voor de opvolging van de excuses voor het Slavernijverleden. De minister blijft hierbij betrokken en verantwoordelijk vanuit de eigen portefeuille, en neemt deel aan de ministeriele stuurgroep.
  • De staatssecretaris wordt verantwoordelijk voor bijna alle taken die te maken hebben met het functioneren van de rijksdienst, zowel op het gebied van beleid als uitvoering. De minister blijft verantwoordelijk voor het Inkoop-, Facilitair en Huisvestingsbeleid Rijk, vanwege raakvlakken met het Rijksvastgoedbedrijf dat ook onder de minister valt.
  • De staatssecretaris zal de coördinatie voeren over de voortgangsrapportage Rijksbrede strategie effectieve aanpak desinformatie. 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen