Kadaster neemt maatregelen tegen misbruik register

05-09-2023

Het Kadaster neemt maatregelen om het risico op misbruik van gegevens uit openbare registers verder te verkleinen.

Doel is om het zo moeilijk mogelijk te maken om ongeoorloofd toegang te verkrijgen tot gegevens, terwijl de registers van het Kadaster hun belangrijke maatschappelijke functie moeten kunnen blijven vervullen. Het Kadaster neemt de maatregelen in opdracht van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening.

Vanaf begin 2024 stelt het Kadaster inloggen met eHerkenning verplicht voor Kadaster-on-line, het platform voor professionele gebruikers. Op korte termijn wordt de huidige logging, monitoring en vastlegging van bevragingen door gebruikers in de registers van het Kadaster verder uitgebreid en versterkt. 

Het Kadaster beperkt daarnaast de mogelijkheid om te zoeken op naam verder tot vijf beroepsgroepen die deze functie vanwege hun werk moeten kunnen gebruiken. Het gaat om notarissen, deurwaarders, makelaars, financiële ondernemingen en overheidsorganisaties. Verder onderzoekt het Kadaster de mogelijkheid om meer persoonsgegevens tijdelijk af te kunnen schermen.

Aanleiding voor de maatregelen is onderzoek van RTL Nieuws waaruit bleek dat het te makkelijk is om een account te kunnen krijgen op basis van een KvK-nummer en een rekeningnummer van een willekeurig bedrijf, waarmee iemand vervolgens op naam kan zoeken naar bijvoorbeeld adresgegevens. Het Kadaster heeft daarom al een extra verificatie ingevoerd door inloggegevens niet alleen per mail te verstrekken, maar ook naar het adres te sturen dat hoort bij het KvK-nummer.

Transparantie
Zakelijke gebruikers die buiten de genoemde vijf beroepsgroepen vallen, kunnen per situatie een aanvraag indienen bij het Kadaster om toegang te krijgen tot de functie ‘zoeken op naam’ voor dat specifieke geval. Het Kadaster zal deze aanvragen individueel toetsen op een gerechtvaardigd belang. 

Het zoeken op objectadres blijft ongewijzigd voor alle gebruikers mogelijk. Zo blijft de transparantie en rechtszekerheid rondom registergoederen en de vastgoedmarkt in alle gevallen gewaarborgd en voor een ieder inzichtelijk. 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen