Voorstel om huurders vrije sector nogmaals drie jaar te beschermen tegen hoge huurprijsstijgingen

13-07-2023

Minister De Jonge stelt voor om nog eens drie jaar een maximum te hanteren voor de jaarlijkse huurverhoging in de vrije sector.

De intentie voor de verlenging is dat de maximaal toegestane huurverhoging gelijk wordt aan de gemiddelde CAO-loonontwikkeling plus 1%, en dat dit gaat gelden vanaf 1 mei 2024 tot 1 mei 2027. Het ontwerpwetsvoorstel gaat na de zomer in consultatie.

Noodzaak maximum blijft 
Sinds mei 2021 geldt dat de jaarlijkse huurstijging in de vrije sector wettelijk is gemaximeerd. Dit is vastgelegd in een initiatiefwet van PvdA-Tweede Kamerlid Henk Nijboer. Vóór mei 2021 zat er geen grens aan de jaarlijkse verhogingen in de vrije sector.  Doordat deze grens ontbrak en door de schaarste op woningmarkt, zagen mensen zich soms geconfronteerd met grote huurstijgingen. Uit de evaluatie van de initiatiefwet blijkt dat de noodzaak om de toegestane jaarlijkse huurverhoging te maximeren, nog steeds aanwezig is. Daarom bereidt minister De Jonge een wetsvoorstel voor om de maximering te verlengen. Onderdeel van het voorstel is om de noodzaak voor de maximering na (bijvoorbeeld) twee jaar opnieuw te evalueren.

Meer zekerheid 
Huurcontracten in de vrije sector worden zonder verlenging na 1 mei 2024 niet beschermd tegen excessieve huurprijsstijgingen. Met de maximering wil de minister huurders in de vrije sector langer meer zekerheid geven over hun woonlasten en de betaalbaarheid van hun woning. De verlenging van de bescherming tegen te hoge huurprijsstijgingen heeft slechts een beperkt effect op het rendement van verhuurders.  

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen