Benoeming plaatsvervangend regeringscommissaris Sint Eustatius

17-05-2023

De ministerraad heeft op voordracht van staatssecretaris Van Huffelen van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) ingestemd met de benoeming van de nieuwe plaatsvervangend regeringscommissaris van Sint Eustatius: mevrouw N. (Nicoline) van der Linden- Geertsema.

De nieuwe plaatsvervangend regeringscommissaris start op 15 juni  met haar taken. Ze volgt mevrouw Claudia Toet op die als directeur Belastingdienst Caribisch Nederland aan de slag gaat bij de Belastingdienst op Bonaire. Staatssecretaris Van Huffelen is mevrouw Toet zeer erkentelijk voor haar grote inzet op Sint Eustatius.

De nieuwe plaatsvervangend regeringscommissaris, mevrouw Nicoline van der Linden, is geboren en getogen in Amersfoort. Ze is een ervaren manager met een brede politiek bestuurlijke ervaring. 

Van 2020 tot heden, was zij plaatsvervangend programmadirecteur van de Programmadirectie Versterken en Perspectief Groningen, voor de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Economische Zaken en Klimaat. 
Bij het ministerie van BZK was zij waarnemend afdelingshoofd Sociaal domein bij de directie Bestuur, Financiën en Regio’s en eerder was zij waarnemend  afdelingshoofd Koop en Kapitaalmarkt van de directie Woningmarkt. Mevrouw Van der Linden was van 2009 tot begin 2016, afdelingshoofd Koninkrijksverhoudingen bij de directie Koninkrijksrelaties.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen