Bijna 2850 personen koninklijk gedecoreerd vanwege bijzondere verdiensten voor de samenleving

26-04-2023

De Algemene Gelegenheid voor het uitreiken van Koninklijke onderscheidingen (de Lintjesregen) vindt dit jaar plaats op woensdag 26 april. Dit is, zoals gebruikelijk, de laatste werkdag voor de verjaardag van Zijne Majesteit de Koning.

De burgemeesters in het land en de gezaghebbers en gouverneurs in het Caribisch deel van het Koninkrijk decoreren of informeren die dag voor 13:00 uur de bijna 2850 personen die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de samenleving. Om 13:00 uur verschijnen de namen van de gedecoreerden in de speciale editie van de Staatscourant. De uitreikingen kunnen de gehele dag plaatsvinden.

Voor de Lintjesregen 2023 zijn ongeveer 3050 voorstellen ingediend door burgers en maatschappelijke organisaties. Deze voorstellen komen binnen bij de gemeenten waar de gedecoreerden wonen. Eerst brengen de burgemeesters en vervolgens de commissarissen van de Koning een advies uit over deze voorstellen. Daarna komt het voorstel met beide adviezen terecht bij het Kapittel voor de Civiele Orden, het adviesorgaan van de Nederlandse regering als het over Koninklijke onderscheidingen gaat. Op advies van het Kapittel worden door de diverse ministers de voorstellen voorgedragen aan Zijne Majesteit de Koning.

Zoals gebruikelijk worden veruit de meeste onderscheidingen uitgereikt aan mensen die zich vrijwillig inzetten voor de gemeenschap of voor een ander. Slechts een klein deel (5%) krijgt hun onderscheiding vanwege bijzondere verdiensten in een betaalde functie. Het is het Kapittel opgevallen dat er dit jaar relatief veel voorstellen zijn ingediend voor mensen die zich vrijwillig inzetten voor de armoedebestrijding. 

Ontwikkelingen 2023

  • 9 personen worden benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw; 1 persoon krijgt een Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon in Brons.
  • In het Caribisch deel van het Koninkrijk krijgen 30 personen een Koninklijke onderscheiding. 
  • 36% van de gedecoreerden is vrouw. Dit is gelijk aan het afgelopen jaar maar iets hoger dan in de jaren daarvoor.
  • Van alle gedecoreerden wordt 83% benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. In 2022 was dat 85%.

Meer informatie over Koninklijke onderscheidingen vindt u op de website www.lintjes.nl en volg de verhalen via #lintjesregen.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen