Woondeal provincie Friesland ondertekend

20-04-2023

De Friese gemeenten, de Provinsje Fryslân en Hugo de Jonge, minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, ondertekenden vandaag de Friese regionale woondeals. Deze Friese woningbouwafspraken zijn de start van een langjarige samenwerking tussen gemeenten, provincie en het Rijk.

Met de zes regionale woondeals bundelen de verschillende overheden hun krachten om de woningbouw in de regio te versnellen. De overheden werken hierbij samen met woningcorporaties, huurdersorganisaties, marktpartijen, zorgpartijen en andere maatschappelijke partners. De Vereniging Friese Woningcorporaties (VFW) stelde een steunverklaring op en ook de huurdersbond sprak zijn steun uit aan de deals.

Minister Hugo de Jonge: “Vandaag zijn we in Friesland om de woondeal met onze partners te ondertekenen. We leggen hierin vast dat we zo’n 17.500 nieuwe woningen gaan bouwen. Dit zijn veel kleine projecten, met aandacht voor nieuwe technieken en leefbaarheid in de dorpen en steden. Met Friesland zijn alle 12 provincies aan boord om te komen tot 900.000 woningen.”

Aandacht voor innovatie in Friese regio’s
In alle Friese regio’s (Leeuwarden, Noordoost, Noordwest, Zuidoost, Zuidwest en de Friese Waddeneilanden) zijn afspraken gemaakt over het aantal woningen en de verdeling daarvan per gemeente. Specifiek voor de Friese aanpak is de aandacht voor innovaties op het gebied van circulaire bouw, industrieel bouwen en biobased bouwen. De afspraken in de regionale woondeals worden jaarlijks geëvalueerd en waar nodig herijkt.  

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen