Instelling adviescollege inzake de werking van artikel 57 Grondwet en benoeming leden

21-04-2023

Het kabinet heeft ingestemd met de instelling van het adviescollege inzake de werking van artikel 57 van de Grondwet en de benoeming van de leden van dit adviescollege. Met de instelling van het adviescollege wordt uitvoering gegeven aan twee moties die zijn aangenomen door de Tweede Kamer.

Hierin werd de regering verzocht om een onafhankelijke commissie in te stellen die:
- adviseert over een regeling voor de tijdelijke vervanging van Kamerleden die tevens bewindspersoon zijn in een demissionair kabinet, en
- het functioneren van artikel 57 van de Grondwet analyseert en met voorstellen komt ter verduidelijking of vernieuwing van dit artikel (mede in relatie tot de Kieswet en het Reglement van Orde van de Tweede Kamer).

De looptijd van het adviescollege betreft een jaar. 

Brede kennis en expertise
Bij de instelling wordt prof. (em.) mr. dr. J.W.M. (Hans) Engels als voorzitter benoemd. Engels was hoofddocent staatsrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen, en later bijzonder hoogleraar gemeenterecht/gemeentekunde (Thorbecke-leerstoel) in Leiden en bijzonder hoogleraar recht decentrale overheden (Oppenheim-leerstoel) in Groningen. Van 2004 tot 2019 was hij lid van de Eerste Kamer, waarvan enkele jaren als fractievoorzitter. Ook was hij voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis der Koningin. Van september 2018 tot 1 januari 2021 was Engels waarnemend burgemeester van Loppersum.

De andere leden van het adviescollege zijn:
•    prof. dr. C.C. (Carla) van Baalen
•    prof. dr. S.L. (Sarah) de Lange
•    prof. mr. R.J.B. (Roel) Schutgens
•    prof. dr. mr. J.E. (Jonathan) Soeharno.

De expertise van deze leden omvat de vakgebieden parlementaire geschiedenis, politicologie, institutioneel staatsrecht en integriteit en ethiek. 

De instellingsregeling en het benoemingsbesluit zullen worden gepubliceerd in de Staatscourant.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen