35 miljoen met voorrang naar kwetsbare wijken voor tegengaan energiearmoede

19-04-2023

Vandaag kwamen burgemeesters en ministers samen om te praten over de gezamenlijke inzet rond het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid.

Samen met lokale partners zet het Rijk zich de komende jaren structureel in om het leven van 1,3 miljoen Nederlanders in de meest kwetsbare wijken van Nederland te verbeteren. Voor de inzet van energiefixers is 35 miljoen euro gereserveerd.

Minister Hugo de Jonge: ‘In deze wijken staat de leefbaarheid onder druk. Om de stapeling van problemen te doorbreken, moeten we onder andere de woonsituatie verbeteren. Met het opleiden van energiefixers in de wijk slaan we drie vliegen in één klap: verduurzaming, het aanpakken van energiearmoede en mensen begeleiden naar de arbeidsmarkt.’

Namens het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vult minister Karien van Gennip aan: ‘Een baan biedt perspectief, geeft zelfvertrouwen en draagt bij aan de samenleving. Juist in wijken waar de leefbaarheid onder druk staat is dat heel belangrijk. Daarom is het opleiden van energiefixers een goed idee. Daarnaast werk ik verder aan de hervorming van de arbeidsmarkt, zodat werkenden meer zekerheid over werk en inkomen krijgen.’

Lokale energiefixers opleiden
De aanwezige burgemeesters stelden voor om een deel van de beschikbare rijksmiddelen voor energiearmoede in te zetten om ‘energiefixers’ op te leiden in de wijken zelf. Hiermee wordt niet alleen gewerkt aan de verduurzaming van woningen vóór komende winter, maar kunnen ook werkzoekenden in de wijk de arbeidsmarkt op geholpen worden. De bewindspersonen reageerden positief op dit voorstel. Het Rijk maakte eerder versneld €200 miljoen vrij om energiearmoede in Nederland tegen te gaan. Hiervan is €35 miljoen specifiek gereserveerd voor de 20 stedelijke focusgebieden van het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid. Een deel van deze €35 miljoen kan nu besteed worden aan het opleiden van energiefixers. Energiefixers helpen kwetsbare huishoudens in huur- en koopwoningen om op korte termijn hun energieverbruik te verlagen door middel van energieadvies en kleine tot middelgrote energiebesparende maatregelen.

Integrale aanpak
Daarnaast bespraken de burgemeesters en ministers onder andere hoe de financieringsstroom vanuit het Rijk voor gemeenten meer integraal opgezet kan worden. Nu gaan verschillende budgetten vaak in aparte stromen naar gemeenten. Het Rijk bekijkt hoe de aanvragen, monitoring en verantwoording van Rijksmiddelen vereenvoudigd kunnen worden voor gemeenten. 

Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid
De burgemeesters en ministers kwamen samen in het kader van het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid. Dit programma richt zich op het verbeteren van de omstandigheden in 20 ‘stedelijke focusgebieden’ in 19 steden. In deze gebieden staat de leefbaarheid en veiligheid onder druk. Problemen op het gebied van onderwijs, armoede, gezondheid, wonen en veiligheid stapelen zich op. Het kabinet wil deze problematiek samen met gemeenten en hun lokale partners en bewoners aanpakken. Met het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid wordt er vanuit verschillende ministeries geïnvesteerd om de stapeling van problemen aan te pakken.

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2022/07/01/nationaal-programma-leefbaarheid-en-veiligheid

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen