Eerste documenten pilot actieve openbaarmaking Wet Open Overheid online

14-04-2023

De eerste documenten die onderdeel zijn van de pilot actieve openbaarmaking Wet Open Overheid (WOO) staan online. Vanaf vrijdag 14 april zijn via rijksoverheid.nl de documenten openbaar rond het proces om te komen tot het uitkeren van de laatste middelen voor de vreemdelingenbewaring Curaçao.

Sinds 1 mei 2021 is de Wet Open Overheid (WOO) in gegaan. Deze wet bevat nieuwe verplichtingen voor actieve openbaarmaking van documenten. Dit was nodig vanwege de maatschappelijke roep om meer transparantie in overheidshandelen. Als onderdeel hiervan loopt er binnen het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) een pilot voor het actief openbaar maken van informatie. 

Middelen verbetering vreemdelingenbewaring
In 2019 stelde Nederland middelen beschikbaar voor het aanpakken van de migratieproblematiek op Aruba en Curaçao. Die is ontstaan door de groeiende stroom migranten uit Venezuela als gevolg van de verslechterde economische situatie in dat land. Curaçao heeft aan Nederland ondersteuning gevraagd voor de verbetering en uitbreiding van het vreemdelingenopvang- en detentiecentrum op Curaçao. Afgelopen jaren zijn er op basis van voortgangsrapportages hiervoor middelen aan Curaçao gegeven. De laatste resterende middelen waren aangehouden, in afwachting van vervolgstappen die Curaçao moest maken ter verbetering van de vreemdelingenbewaring. Vreemdelingenbewaring en de vreemdelingenketen zijn beide een autonome aangelegenheid van het land Curaçao.

Voortgang 
In deze documenten, bestaande uit o.a. brieven, nota’s en mails, is terug te lezen op basis van welke voortgang is besloten om het laatste resterende geldbedrag uit te keren. Zo is terug te lezen dat Curaçao verschillende stappen heeft gezet om de vreemdelingenbewaring en de mensenrechtenstandaarden te verbeteren. Staatssecretaris Van Huffelen van Koninkrijksrelaties ziet nog ruimte voor verbetering, maar hecht ook waarde aan het feit dat Curaçao door kan gaan met de verbeteringen en borging van de humane omstandigheden in de vreemdelingenbewaring. In het gesprek met Curaçao over vreemdelingenbewaring, blijft de staatssecretaris - in het licht van de motie van Simons c.s. - aandacht vragen voor het bespreken van knelpunten in de vreemdelingenbewaring en de algehele samenwerking tussen Curaçao met NGO’s. 

De informatie behorende bij dit proces is nu te vinden via: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/caribische-deel-van-het-koninkrijk/vreemdelingenbewaring-curacao
 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen