Nieuwe ronde Crisis- en herstelwet: Stimulans voor 10.000 woningen

30-03-2023

Opnieuw kunnen meerdere gemeenten voor woningbouwprojecten gebruikmaken van de voordelen die de Omgevingswet vanaf 1 januari 2024 gaat bieden.

Met de toegestane experimenten onder de Crisis- en herstelwet kunnen op z’n minst bijna 10.000 woningen en 200 flexwoningen sneller en gemakkelijker worden gerealiseerd. Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) heeft de gehonoreerde aanvragen vandaag in de Staatscourant gepubliceerd. 
 
Flexibeler bestemmingsplan
De gemeenten Epe, Hoeksche Waard, Meijerijstad en Zwolle kunnen voor alle gebiedsontwikkeling binnen hun grondgebied gaan werken met het zogeheten bestemmingsplan met verbrede reikwijdte. Voor de gemeente Zaanstad geldt dit voor een locatie in het centrumgebied. 

Het bestemmingsplan met verbrede reikwijdte is te vergelijken met het omgevingsplan dat met de Omgevingswet wordt geïntroduceerd. Het omgevingsplan is flexibel en geeft meer ruimte voor organische gebiedsontwikkeling. Alle gemeentelijke regels voor de fysieke leefomgeving komen in het omgevingsplan samen. Dit zorgt voor afstemming en meer maatwerk. 
 
Anders dan in het bestemmingsplan mogelijk is, kunnen gemeenten aan meer thema’s aandacht besteden. Bijvoorbeeld op het gebied van milieu, veiligheid en gezondheid.  
 
Tijdswinst flexwoningen
Voor flexwoningen biedt de Crisis- en herstelwet vooruitlopend op de Omgevingswet de mogelijkheid om bij het verlenen van een omgevingsvergunning af te zien van een uitgebreide voorbereidingsprocedure. Dit levert een tijdswinst op van minimaal 12 weken.  Aanvragen – goed voor minimaal 193 flex- en transformatiewoningen - zijn gehonoreerd voor de gemeenten Altena, Amstelveen, Barendrecht en Veenendaal.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen