Minister Bruins Slot tekent Grondwetswijziging artikel 1

17-02-2023

Vandaag ondertekende minister Hanke Bruins Slot (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) de Grondwetswijziging van artikel 1. Vanaf nu zijn handicap en seksuele gerichtheid toegevoegd aan de discriminatiegronden. De Grondwetswijziging vloeide voort uit een initiatief van de Tweede Kamer.

Exact 40 jaar geleden vandaag vond de grote Grondwetsherziening van 1983 plaats en kreeg het discriminatieverbod een plek in het eerste artikel van onze Grondwet. Vandaag werden handicap en seksuele gerichtheid toegevoegd aan de discriminatiegronden. 

Minister Hanke Bruins Slot: “Het was heel waardevol om vandaag met alle hoofdrolspelers van deze Grondwetswijziging bij elkaar te zijn en de wijziging van artikel 1 van de Grondwet te voltooien. Mijn dank gaat uit naar al die mensen die zich hier hard voor hebben gemaakt. De Grondwet weerspiegelt onze waarden”.

Tijdens de bijeenkomst rond de ondertekening vertelden onder andere bestuursleden van de Vereniging Gehandicapten Zorg Nederland, supportersclub Roze Kameraden (Feyenoord) en de oogvereniging wat de Grondwetswijziging voor hen betekende. Ook de drie initiatiefnemers van de Tweede Kamer, Alexander Hammelburg, Habtamu de Hoop en Laura Bromet, schetsten de achtergrond van de totstandkoming. Minister Helder en minister Dijkgraaf, die achtereenvolgens zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking en emancipatie in hun portefeuille hebben, lichtten toe wat de Grondwetswijziging voor hen betekent. 

Het nieuwe en dus huidige artikel 1 van de Grondwet luidt voortaan:
“Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, handicap, seksuele gerichtheid of op welke grond dan ook, is niet toegestaan”.
 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen