Minister Bruins Slot informeert Raad van Europa over ontwikkelingen bevorderen van integriteit

20-02-2023

Vandaag heeft minister Bruins Slot de reactie van het kabinet op de bevindingen van de Group of States Against Corruption (GRECO) met de Tweede Kamer gedeeld. Hierin heeft zij de stappen toegelicht die het kabinet gezet heeft naar aanleiding van de aanbevelingen van de GRECO.

De GRECO is een onderdeel van de Raad van Europa, die de risico’s op corruptie van zijn leden monitort. In evaluatierapporten delen zij hun bevindingen en vragen zij naar de status hiervan in de betreffende lidstaten. In hun laatste evaluatierapportage, de vijfde sinds hun oprichting, richtte de GRECO zijn aandacht op de ontwikkelingen op het gebied van corruptiebestrijding en bevordering van integriteit ten aanzien van bewindspersonen. De minister heeft de GRECO de meest recente stappen op dit gebied meegegeven.

In december heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een wetsvoorstel voor publieke consultatie voorgelegd, waarmee de ‘draaideur’ voor bewindspersonen wordt beperkt. Dit wetsvoorstel met regels voor gewezen bewindspersonen legt ook het lobbyverbod wettelijk vast. Verder bevat het wetsvoorstel een afkoelperiode voor een termijn van twee jaar, waarin gewezen bewindspersonen advies aan een adviescommissie moeten vragen bij het zetten van een nieuwe stap in hun loopbaan. 

Ook is in december 2022 de gedragscode voor bewindspersonen vastgesteld en werkt de minister aan een kabinetsreactie op het recent verschenen advies van Prof. Braun over de invoering van een lobbyregister. 

Minister Bruins Slot: “Het bevorderen van integriteit en vertrouwen zijn belangrijke aspecten voor een weerbare democratie. Deze zaken moeten we goed op orde hebben. Daar werk ik aan en blijf ik aan werken. Want het vergt niet alleen regels en gedragscodes, maar het gaat ook om houding en gedrag. Afgelopen periode zijn daar verdere stappen in gezet, en ik blijf hierover graag in dialoog met GRECO”. 

Naast deze ontwikkelingen ging de reactie van het kabinet op het GRECO-rapport ook in op bevordering van integriteit bij de Nationale Politie en de Koninklijke Marechaussee. Aan de hand van de voortgangsinformatie stelt de GRECO een nalevingsrapport op. Dit rapport wordt besproken en vastgesteld tijdens de plenaire vergadering van GRECO in juni 2023.
 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen