Afscherming bezoekadres in Handelsregister voor politieke ambtsdragers en hun partners/huisgenoten

31-01-2023

Op dinsdag 31 januari zijn de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de Kamer van Koophandel (KVK) en de verschillende beroepsverenigingen het Convenant voor afscherming bezoekadressen politieke ambtsdagers in Handelsregister overeengekomen.

Hierdoor kunnen bijvoorbeeld wethouders en raadsleden en hun partners/huisgenoten met een eigen onderneming hun bezoekadres voortaan eenvoudig afschermen in het Handelsregister.

Minister Hanke Bruins Slot: ‘Het is echt zorgelijk dat dit soort maatregelen nodig zijn. Bedreigingen van politieke ambtsdragers, online én offline, zijn onacceptabel. Het afschermen van bezoekadressen in het Handelsregister maakt het werken voor bijvoorbeeld raadsleden en hun gezin veiliger. Dit helpt om hun woonomgeving te beschermen’.

Veiligheid politieke ambtsdragers
Bijna de helft (49%) van de decentrale politieke ambtsdragers zoals burgemeesters, 
waterschapsbestuurders en Statenleden heeft het afgelopen jaar te maken gehad met agressie of 
intimidatie. In 2014 was dit nog 26%. De laatste twee jaar is sprake van een forse toename, zowel 
van minder ernstige als ernstig ervaren incidenten*. 

Kamer van Koophandel (KVK): 
‘Helaas komen intimidatie en verschillende vormen van dreiging aan huis steeds vaker voor. KVK 
vindt het belangrijk dat politieke ambtsdragers in een veilige omgeving hun maatschappelijke rol 
kunnen vervullen en juicht het toe dat er nu wettelijke mogelijkheden zijn om hun bezoekadres af 
te schermen.’

Beroepsverenigingen politieke ambtsdragers
Het convenant is ondertekend door de volgende beroepsverenigingen of vertegenwoordigers van beroepsgroepen: het Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB), de bestuurlijk vertegenwoordiger namens Commissarissen van de Koning, de Kring Voorzitters van Waterschappen (KVW), de Wethoudersvereniging, de bestuurlijk vertegenwoordiger namens gedeputeerden, de Vereniging Dagelijks Bestuurders Waterschappen, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, Statenlidnu en de Vereniging Belangenbehartiging Algemeen Bestuurders van Waterschappen.

Datavisie Handelregister
Het afschermen van het bezoekadres van politieke ambtsdragers en hun partners/huisgenoten in het Handelsregister is onderdeel van de Datavisie Handelsregister van de minister van Economische Zaken en Klimaat. Het Handelsregister van de Kamer van Koophandel is een belangrijke bron voor veilig en verantwoord zakendoen. De afgelopen jaren hebben echter steeds meer ondernemers last van ongewenst gebruik van hun zakelijke gegevens. Minister Adriaansens (EZK) neemt daarom 8 maatregelen in het Handelsregister, zodat de privacy en daardoor ook de veiligheid van ondernemers omhoog gaat. Tegelijkertijd blijft het mogelijk bepaalde gegevens te controleren om de rechtszekerheid in het economisch verkeer te behouden en fraude tegen te gaan.  

De verschillende manieren om afscherming in het Handelsregister aan te vragen, zijn hier https://weerbaar-bestuur.nl/producten-en-diensten/digitale-weerbaarheid te vinden.

*Bron: Monitor Integriteit en Veiligheid 2022
 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen