Wetsvoorstel Digitaal vergaderen decentrale overheden voor advies naar Raad van State

23-12-2022

De ministerraad heeft op voorstel van minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ingestemd met het wetsvoorstel Digitaal vergaderen decentrale overheden.

Gemeenteraden, provinciale staten, eilandsraden en algemene besturen van waterschappen krijgen met deze wet de mogelijkheid om voortaan te kiezen tussen een fysieke en een digitale vergadering. 

Minister Hanke Bruins Slot: “Van belang is dat je als overheid aansluit bij maatschappelijke ontwikkelingen. De mogelijkheid om digitaal te kunnen vergaderen is daar een voorbeeld van. Met deze wet wil ik het decentrale overheden mogelijk maken om naar hun voorkeur te vergaderen, digitaal of fysiek”.

Op basis van de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming konden decentrale volksvertegenwoordigers in coronatijd digitaal vergaderen en besluiten nemen. Deze tijdelijke wet is per 1 juli 2022 vervallen. De regering heeft een wetsvoorstel voorbereid om deze mogelijkheid permanent in de wet te verankeren. Het voorstel bevat bovendien een mogelijkheid om met hybride vergaderen te kunnen experimenteren.

De ministerraad heeft ermee ingestemd het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te zenden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer. 
 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen