Gedragscode integriteitsregels voor bewindspersonen

23-12-2022

Bewindspersonen hebben vanaf vandaag een gedragscode waarin alle regels en uitgangspunten waar zij zich aan moeten houden gebundeld zijn. Het gaat dan bijvoorbeeld om hoe zij omgaan met nevenwerkzaamheden, geschenken en vervolgfuncties.

Deze gedragscode en het onderwerp ‘integriteit’ worden vanaf nu elk jaar in de ministerraad besproken, voorafgegaan door een training. Ook komt er een vertrouwenspersoon die bewindspersonen kan adviseren over integriteitskwesties. Dit schrijft minister Hanke Bruins Slot in een brief aan de Tweede Kamer.

De gedragscode voegt alle huidige integriteitsregels voor bewindspersonen samen. Die regels zijn afkomstig uit diverse Kamerbrieven, de Gedragscode Integriteit Rijk en de Code goed openbaar bestuur. Nieuw is de vertrouwenspersoon en de jaarlijkse bespreking in de ministerraad.

Vertrouwenspersoon
Onderdeel van de gedragscode is de aanstelling van een vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon kan bewindspersonen adviseren bij integriteitsvragen. In het eerste half jaar van 2023 wordt meer bekend over de aanstelling van de vertrouwenspersoon en diens precieze taken en bevoegdheden.

Terugkerend thema
In de gedragscode is opgenomen dat het kabinet jaarlijks in de ministerraad een gesprek zal houden over integriteit en de gedragscode. Voorafgaand aan deze bespreking zal een training worden gegeven, waarin een bepaald dilemma centraal kan staan. Het doel van deze gesprekken en trainingen is om dilemma’s te delen en van elkaar te leren.
 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen