Gezamenlijke investering van het Rijk, gemeenten en marktpartijen levert 8.300 flexwoningen op

16-12-2022

Op 15 december heeft minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening De Jonge bekend gemaakt dat 29 gemeenten financiële ondersteuning krijgen voor woningbouwprojecten die bijdragen aan de versnelling van tijdelijke huisvesting.

Dit is de tweede bekendmaking in het kader van de Stimuleringsregeling Flex- en Transformatiewoningen van in totaal € 100 miljoen waarmee meer dan 8.300 woningen worden gerealiseerd.

Begin 2023 volgt een laatste publicatie met gemeenten die een toekenning krijgen. De financiële bijdrage van het Rijk met deze tweede toekenning van € 66 miljoen zorgt voor 5.494 huizen voor ongeveer 10.000 bewoners. De investering van gemeente, corporaties en marktpartijen voor deze woningen bedraagt ongeveer € 700 miljoen. In de loop van 2023 ontvangen de eerste bewoners de sleutels van hun huis.

29 gemeenten ontvangen financiële ondersteuning
Amersfoort, Arnhem, Bloemendaal, Breda, Brielle, Borne, Bunschoten, Den Haag, Deventer, Dinkelland, Drimmelen, Dronten, Eemnes, Eindhoven, Enschede, Goeree-Overflakkee, ‘s-Hertogenbosch, IJsselstein, Leidschendam-Voorburg, Rhenen, Pekela, Rijswijk, Schagen, Soest, Utrecht, Wierden, Wijk bij Duurstede, Zaanstad en Zwolle ontvangen een financiële bijdrage. Het bedrag dat in deze tweede bekendmaking is toegekend, bedraagt circa € 66 miljoen. Halverwege november 2022 werd al bekend dat 13 gemeenten en 1 regio een totale bijdrage ontvangen van ruim € 22 miljoen. 

Toekenningsprocedure
De Taskforce Versnelling Tijdelijke Huisvesting heeft de projecten, ingediend door de gemeenten, geanalyseerd aan de hand van de voorwaarden zoals opgenomen in de Stimuleringsregeling en een advies uitgebracht. De minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening beslist of het bedrag wordt toegekend. De versnelde woningbouwprojecten dragen zo bij aan het verminderen van de druk op de asielketen.

Publicatie Staatscourant
Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant van 15 december 2023.
Met deze twee besluiten worden in totaal 7.363 woningen gerealiseerd met een Rijksbijdrage van €88 miljoen. 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen