Minister Bruins Slot in Genève in dialoog over Nederlandse mensenrechten

16-11-2022

Vandaag heeft minister Hanke Bruins Slot (BZK) voor de Mensenrechtenraad van de VN in Genève gesprekken gevoerd over de mensenrechtensituatie in Nederland.

Tijdens de Universal Periodic Review (UPR), een terugkerend beoordelingsmoment tussen alle landen die lid zijn van de VN, lichtte Bruins Slot toe welke acties Nederland heeft ondernomen om de mensenrechtensituatie in Nederland verder te verbeteren. Ook de andere landen van het Koninkrijk der Nederlanden, Sint Maarten, Aruba, Curaçao, vaardigden ministers af om namens hun land te spreken.

De Universal Periodic Review is een uniek proces waarbij de naleving van mensenrechten van alle 193 VN-lidstaten periodiek wordt beoordeeld. Alle landen wordt de mogelijkheid geboden om elkaar aanbevelingen te doen over de naleving van mensenrechten in hun land. Dit jaar was het Koninkrijk der Nederlanden weer aan de beurt – de laatste keer was in 2017 – en namens Nederland reageerde minister Bruins Slot, als minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties binnen het kabinet verantwoordelijk voor mensenrechten in Nederland, op het commentaar van de lidstaten over de Nederlandse situatie.


Minister Hanke Bruins Slot: “Het naleven van mensenrechten is van groot belang. En ik ben blij dat de VN met deze terugkerende review de discussie over mensenrechten tussen landen onderling gaande houdt. Dat landen elkaar erop aan kunnen spreken en hun zorgen kunnen uiten is een groot goed”.


Tijdens de zitting ontving Nederland complimenten over het Nationaal Actieplan Mensenrechten en het instellen van een nationaal coördinator tegen discriminatie en racisme (NCDR). Tegelijkertijd waren er ook zorgen over discriminatie, racisme en het zaaien van haat.

Het verslag van de vergadering wordt nog vastgesteld. Hierin verschijnen twee typen aanbevelingen: aanbevelingen ter kennisgeving en aanbevelingen die leiden tot actie. Die tweede categorie aanbevelingen vormen de leidraad voor de volgende Universal Periodic Review, die naar verwachting in 2027 plaatsvindt.
 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen