Liquiditeitssteun voor Sint Maarten

30-09-2022

Sint Maarten ontvangt nog dit jaar 24 miljoen Antilliaanse gulden (ANG), ruim 11,3 miljoen euro, financiële steun van Nederland. Dat heeft de Rijksministerraad vandaag besloten. Met het geld kan de regering van Sint Maarten de lopende rekeningen betalen.

Het bedrag aan liquiditeitssteun is opgebouwd uit 14 miljoen ANG steun in het derde kwartaal en 10 miljoen ANG voor de laatste drie maanden van dit jaar.

De nu toegekende financiële hulp is onderdeel van de afspraken die er zijn gemaakt tijdens de corona-pandemie. Nederland schoot de landen toen te hulp met ruim een miljard euro aan renteloze leningen, naast allerhande medische hulp en ondersteuning met bijvoorbeeld voedselpakketten via het Rode Kruis.  

Ook werd afgesproken dat de landen in 2020, 2021 en 2022 niet hoefden te voldoen aan de begrotingsnormen. Die zeggen dat er niet meer mag worden uitgegeven dan er binnenkomt. Voor eventuele gaten op de begroting die daardoor ontstonden, mochten de landen onder voorwaarden extra steun aanvragen in de vorm van renteloze leningen. Voor zowel het derde als het vierde kwartaal van 2022 maakt Sint Maarten daar nu gebruik van.

Naast het toekennen van de liquiditeitssteun aan Sint Maarten,  besloot de Rijksministerraad vandaag ook dat het tekort op de begroting voor 2022 voor Curaçao 4 miljoen ANG mag bedragen, voor Sint Maarten 40 mln ANG en voor Aruba  53 miljoen Arubaanse florin (AWG).  Afgesproken is dat de landen in  de vierde uitvoeringsrapportage van 2022 toelichten hoe ze hun tekorten voor de begrotingsjaren 2020, 2021, en 2022 willen gaan compenseren.

Curaçao en Aruba hebben geen liquiditeitssteun gevraagd. Nu naar verwachting de coronapandemie in een nieuwe fase is beland, en de economieën van Aruba, Curaçao en Sint Maarten weer aantrekken, verwacht de Rijksministerraad dat alle drie de landen in 2023 geen extra geld van Nederland nodig hebben.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen