Ruim 33 miljoen euro voor duurzame elektriciteit Caribisch Nederland

28-09-2022

Het kabinet stelt 33,6 miljoen euro beschikbaar voor een versnelde overstap op duurzame elektriciteit in Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Daarmee wordt binnen 3 jaar gemiddeld zo’n 80 procent van de elektriciteit op de drie eilanden met wind- en zonne-energie opgewekt.

Dat zorgt voor lagere prijzen, minder afhankelijkheid van bijvoorbeeld olie en fors minder stikstofuitstoot.

Op Bonaire investeren elektriciteitsproducent Contour Global en beleidsdeelneming Bonaire Brandstof Terminals (BBT), ondersteunt met een subsidie aan BBT, in een zonneweide en een windpark. Er komt ook een batterij om elektriciteit op te slaan en te gebruiken op momenten dat het minder waait.  Deze investeringen worden in 2024/2025 afgerond en dan wordt 80 procent van de elektriciteit op het eiland met duurzame bronnen opgewekt. Dat leidt ook tot een lagere energierekening voor Bonairianen.

Op Saba zijn eerder twee zonneweides gebouwd. Saba onderzoekt de mogelijkheid om een combinatie van een extra zonneweide en windpark te bouwen  Het doel is om binnen 2 jaar op een gemiddelde dag 100 procent van de elektriciteit duurzaam op te wekken. Saba Electric hoeft de fossiele generatoren dan alleen nog in te zetten als er onvoldoende zon en wind is

Op Sint Eustatius breidt Statia Utility Company de zonneweide en batterijopslag uit. Daarmee kan in 2024 zo’n 60 procent van de elektriciteit duurzaam worden opgewekt. Bij de volgende uitbreidingsstap wordt toegewerkt naar 80% duurzame elektriciteit.

Het kabinet blijft met Bonaire, Saba en Sint Eustatius doorwerken aan het verdere verduurzaming en het beperken van de negatieve gevolgen van klimaatverandering (klimaatadaptatie).

Minister Rob Jetten voor Klimaat en Energie: “Ik ben heel blij dat we samen met de eilandbesturen van Bonaire, Saba en Sint Eustatius en de elektriciteitsbedrijven deze belangrijke stap kunnen nemen naar een duurzame elektriciteitsproductie. Hiermee zorgen we voor een flinke daling van de CO2-uitstoot, wordt Caribisch Nederland minder afhankelijk van fossiele brandstoffen en daarmee minder kwetsbaar voor hoge energieprijzen zoals we die op dit moment zien. Caribisch Nederland wordt hiermee een showcase voor de verduurzaming van andere kleine eilanden in de regio.”

Ook staatssecretaris Alexandra van Huffelen van Koninkrijksrelaties ziet hierin een belangrijke stap vooruit voor Caribisch Nederland. “Dit helpt de mensen op de eilanden doordat hun energielevering betrouwbaar en hun rekening betaalbaar blijft. En dat zonder of met veel minder uitstoot. Ik ben heel blij dat het kabinet dit mogelijk maakt.”

 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen