Alle Kamerstukken vanaf Prinsjesdag voorzien van beslisnota’s

23-09-2022

Vanaf 20 september 2022 stuurt het kabinet bij álle Kamerstukken de onderliggende departementale nota’s (beslisnota’s) mee. Deze nieuwe werkwijze was sinds 1 juli 2021 al van toepassing op kamerstukken over beleid en wetgeving.

Met het openbaar maken van beslisnota’s wil het kabinet de Kamer op een toegankelijke manier inzicht geven in de afwegingen van ministers bij hun besluitvorming. En zo het parlement in staat stellen zijn controlerende en medewetgevende taken goed uit te voeren. 

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Denk bijvoorbeeld aan beleidsmatige alternatieven voor een maatschappelijk vraagstuk. Ook de (digitale) aantekeningen van de bewindspersoon over de inhoud van de beslisnota zijn openbaar. Beslisnota’s worden gepubliceerd op www.rijksoverheid.nl waardoor ze ook toegankelijk zijn voor de samenleving.

Minister Bruins Slot: “Het openbaar maken van beslisnota’s is een belangrijke stap naar een opener overheid. Hiermee verbeteren we de informatievoorziening aan het parlement en ook aan de samenleving”.
 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen