Van Huffelen pleit bij G20 voor centraal stellen menselijke waarden rond digitalisering

01-09-2022

Het centraal stellen van menselijke waarden bij het verder ontwikkelen van de digitale economie. Daarvoor hield staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Digitalisering) vandaag een pleidooi bij haar internationale collega’s op de G20-bijeenkomst over digitale economie in Indonesië.

“We moeten ons de vraag stellen wat voor digitale maatschappij we willen zijn”, hield Van Huffelen haar collega’s voor. Ze onderstreepte daarmee dat de discussie breder moet zijn dan alleen de economische kansen die de digitale economie biedt. “Het is enorm belangrijk dat de regels die we als samenleving hanteren in de echte wereld ook gelden in de digitale wereld. De wet- en regelgeving die we hierover in Europa ontwikkelen zorgt ervoor dat mensen centraal staan en fundamentele rechten beschermd worden”, aldus de staatssecretaris tijdens de bijeenkomst. 

De G20 is het jaarlijkse overleg van de grootste economieën en de EU, waaronder de Verenigde Staten, Japan, China, India, Brazilië en enkele Europese landen. Nederland is door voorzitter Indonesië uitgenodigd als gast. Kennis uitwisselen en ambities bepalen ten aanzien van de digitale economie is een van de doelen van deze internationale top.

Een ander punt wat de staatssecretaris Van Huffelen naar voren bracht was aandacht voor mensen die lastig hun weg kunnen vinden in een steeds digitalere wereld. “We moeten er gezamenlijk voor zorgen dat wereldwijd iedereen mee kan met de kansen die de digitale wereld biedt”, stelt de staatssecretaris. “Zonder dergelijke vaardigheden weten mensen niet wie ze online kunnen vertrouwen of hoe ze desinformatie moeten onderscheiden. Laten we er samen aan werken dat iedereen mee kan doen. Zo zorgen we er ook voor dat de online platforms niet te machtig worden.” 

Het derde belangrijke thema dat voorbij kwam, behelsde het delen van data. Daar benadrukte de staatssecretaris namens Nederland het belang van vertrouwen en openheid. “Het is essentieel dat burgers zelf de regie hebben en houden over wat er met hun data gebeurt en met wie gegevens worden  gedeeld. Het is hun data en daarover moeten mensen zelf altijd het laatste woord hebben.”

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen