Vakbonden en werkgever Rijksoverheid tekenen cao-akkoord

11-07-2022

Minister Hanke Bruins Slot en de vakbonden hebben vandaag hun handtekening gezet onder het nieuwe cao-akkoord. Daarmee bekrachtigen beide partijen de afspraken die de onderhandelaars onlangs hebben gemaakt. Bruins Slot is blij met de uitkomst.

Minister Bruins Slot: “Het is een akkoord geworden voor alle medewerkers. We hebben maatregelen genomen om de koopkracht van lage en middeninkomens te verbeteren. Er komt een bodem in het maandsalaris en een structurele verhoging van 75 euro per maand. Dat was een gezamenlijk belang.” De nieuwe cao loopt tot en met 30 juni 2024.

Constructieve onderhandelingen op veel thema’s

Bruins Slot sprak haar waardering uit voor de constructieve houding aan beide kanten. Onderhandelaars zaten aan tafel met de intentie knopen door te hakken op thema’s die al langer speelden. Zo hebben bonden hun nek uitgestoken op het punt van roosteren. Een gevoelig punt vanwege capaciteitsproblemen in sommige roosterorganisaties. Ook de hervorming van de leeftijdsregelingen is een feit. Beide afspraken moeten leiden tot meer keuzevrijheid en flexibiliteit voor medewerkers.

Sociale veiligheid en inclusie op de werkvloer

Bonden en werkgever zetten stevig in op sociale veiligheid, zodat iedereen die bij het Rijk werkt zich veilig voelt. Er komt extra aandacht voor preventie en een externe, onafhankelijke integriteitscommissie per departement. Zo willen partijen toewerken naar een cultuur waarin ambtenaren geen last hebben van ongewenste omgangsvormen als pesten, discriminatie, ongewenste seksuele aandacht en intimidatie. Een cultuur waarin ambtenaren zich durven uit te spreken en daarbij op steun van collega’s en leidinggevenden kunnen rekenen.

In de samenleving werken steeds meer werknemers met een diverse religieuze en culturele achtergrond. In deze CAO is afgesproken dat we - gedurende de looptijd van de CAO - gezamenlijk een studie inclusief pilots gaan doen hoe het Rijk als werkgever kan faciliteren om werknemers de ruimte te geven om de voor hen belangrijke feestdagen te vieren. Op deze manier laten we nog duidelijker zien dat we een inclusieve werkgever zijn en dat iedereen er bij hoort.

Werknemers die onder het overgangsrecht voor de leeftijdsregelingen vallen krijgen in september nadere informatie over de keuze die ze kunnen maken.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen