Start internetconsultatie Wet Digitaal vergaderen decentrale overheden

01-07-2022

Om digitaal vergaderen permanent mogelijk te maken voor gemeenteraden, provinciale staten, eilandraden en algemene besturen van waterschappen start het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een consultatie.

Als het wetsvoorstel in werking treedt, hebben decentrale volksvertegenwoordigers voortaan de mogelijkheid om te kiezen tussen een fysieke en een digitale vergadering. Deze keuzemogelijkheid is een aanvulling op de bestaande fysieke vergadering.

Als gevolg van corona konden decentrale volksvertegenwoordigers de afgelopen 2 jaar digitaal vergaderen en besluiten nemen op basis van de Tijdelijke wet Digitale Beraadslaging en Besluitvorming. Gemeenten, waterschappen en provincies willen de mogelijkheid om digitaal te vergaderen als alternatief voor fysiek vergaderen graag behouden. Ook willen zij graag hybride vergaderen. Dat is een vorm van vergaderen waar deelnemers zowel fysiek als digitaal op een gelijkwaardige wijze mee kunnen doen. Hier is echter nog geen ervaring mee opgedaan. Het voorstel bevat daarom een mogelijkheid om met hybride vergaderen te kunnen experimenteren. Als het wetsvoorstel in werking treedt, hebben decentrale volksvertegenwoordigers voortaan de mogelijkheid om te kiezen tussen een fysieke en een digitale vergadering.

Reageren

Reageren op het wetsvoorstel kan tot 28 juli 2022. De consultatie is via deze link te bereiken: Overheid.nl | Consultatie Wet Digitaal vergaderen decentrale overheden (internetconsultatie.nl).

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen