Leden benoemd van Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme

01-07-2022

Het kabinet heeft ingestemd met de benoeming van de leden van de Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme. In april werd dr. Joyce Sylvester reeds als voorzitter van deze commissie benoemd. Met de benoeming van de overige leden is de staatscommissie nu compleet.

De Staatscommissie zal onderzoek doen naar discriminatie en racisme in Nederland. Op basis van het onderzoek zal de Staatscommissie de regering adviseren over verbetering van beleid en regelgeving om discriminatie en racisme tegen te gaan.

Brede kennis en expertise 
De vandaag benoemde leden zijn Prof. mr. J.H. (Janneke) Gerards; Dr. S. (Sennay) Ghebreab; Prof. dr. H. (Halleh) Ghorashi; Prof. dr. P.L.H. (Peer) Scheepers; De heer drs. E.F. (Errol) Stoové; Prof. dr. A.B. (Ashley) Terlouw; Prof. dr. P. (Patrizia) Zanoni. De vakgebieden van de leden omvatten openbaar bestuur, rechtswetenschap, AI, culturele antropologie, methode van sociologisch onderzoek, uitvoering van beleid en regelgeving door uitvoeringsorganisaties, rechtssociologie en organisatiepsychologie. Deze vakgebieden waren vooraf vastgesteld als noodzakelijke kennis voor de Staatscommissie om de gestelde opdracht te kunnen uitvoeren. Binnen deze vakgebieden hebben de leden zich toegelegd op vraagstukken van discriminatie, gelijke kansen, positie van minderheden, diversiteit, gelijke behandelingswetgeving en/of etnisch profileren.

Staatscommissie
De Staatscommissie heeft een interdisciplinair, wetenschappelijk profiel. Zij zal zich richten op omvangrijk, lange termijn onderzoek naar fundamentele vraagstukken om nieuwe wetenschappelijke inzichten te verschaffen. Daarin verschilt de Staatscommissie ten opzicht van de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme (NCDR) en het College voor de Rechten van de Mens. De commissie brengt binnen vier jaar een eindadvies uit en heeft de mogelijkheid tussenrapportages uit te brengen.
 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen