Mark de Boer plaatsvervangend secretaris-generaal bij Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

10-06-2022

M.R. (Mark) de Boer wordt plaatsvervangend secretaris-generaal (pSG) bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK). De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht op voorstel van minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

De benoeming gaat in op maandag 13 juni 2022.

De functie van pSG bij BZK is een bestuurlijke rol en valt uiteen in twee primaire aandachtsgebieden. De pSG is de (gedelegeerd) eigenaar van de aan hem toegedragen uitvoeringsorganisaties van BZK. Ook is hij belast met de bedrijfsvoering van BZK en functioneert hij als plaatsvervanger van de SG.   

Maarten Schurink, SG van BZK: “Ik ben verheugd dat Mark de nieuwe functie van pSG BZK gaat vervullen. Mark heeft de afgelopen jaren ervaring opgedaan binnen BZK en een bijdrage geleverd aan de inrichting van diverse organisatieonderdelen. Daarnaast heeft hij stevige dossiers met goed resultaat opgepakt, waardoor ik er alle vertrouwen in heb dat hij een goede invulling gaat geven aan de functie van plaatsvervangend SG. Mark heeft zowel ervaring op departementaal niveau als bij grote gemeenten. Hierdoor is hij in staat om BZK-brede thema’s op te pakken en kan hij een goede bijdrage in de Bestuursraad leveren. Ik zie uit naar een voortzetting van de samenwerking met Mark.”

Mark de Boer is sinds 2020 waarnemend clusterdirecteur Mensen en Middelen en tevens waarnemend clusterdirecteur Bestuursondersteuning bij het ministerie van BZK. Na zijn studie Communicatie startte hij in 2002 bij het ministerie van BZK en werkte hij vervolgens bij Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. Tussen 2009 en 2019 werkte Mark in verschillende directeursposities bij de gemeenten Rotterdam, Utrecht en Amsterdam. 

“Ik ben trots op wat we met de collega’s bij Bestuursondersteuning en Mensen en Middelen in de afgelopen jaren hebben opgebouwd,” aldus Mark. “Mede dankzij die samenwerking keert na 12 jaar de rol van pSG weer terug bij BZK. Dat is niet alleen een versterking van de staf, maar ook een versterking van de samenwerking tussen beleid en uitvoering.”

Deze benoeming is tot stand gekomen op basis van de procedure voor de topmanagementgroep van de Algemene Bestuursdienst. De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door Bureau ABD en het ministerie van BZK. De vacature is zoals gebruikelijk breed bekendgemaakt, zodat iedereen kon solliciteren.
 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen