Minister De Jonge en staatssecretaris Van Huffelen bezoeken Saba, Sint Eustatius en Bonaire

09-06-2022

Alexandra van Huffelen, staatssecretaris van Koninkrijksrelaties en Digitalisering, en minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, Hugo de Jonge, brengen van 12 tot 18 juni een bezoek aan Saba, Sint Eustatius en Bonaire.

De bewindspersonen hebben ieder een eigen programma, maar trekken bij een aantal gesprekken en ontmoetingen gezamenlijk op.

In het coalitieakkoord is opgenomen dat er de komende regeerperiode structureel meer geld beschikbaar is voor Caribisch Nederland, 30 miljoen euro per jaar vanaf 2023. Ook gaan ministeries nadrukkelijker aan de slag met hun verantwoordelijkheden in Caribisch Nederland. In dat licht bezochten recent onder meer minister Carola Schouten voor Armoedebeleid en minister Dennis Wiersma van Onderwijs  de eilanden.

Staatssecretaris Van Huffelen spreekt tijdens haar bezoek vooral mensen die zich inzetten om het leven in Caribisch Nederland beter te maken. “We hebben als kabinet heel nadrukkelijk gezegd dat we extra aandacht willen geven aan Caribisch Nederland. Juist in deze wereldwijd moeilijke tijden is het extra belangrijk om van mensen te horen waar zij het meest behoefte aan hebben.”

Voor minister Hugo de Jonge staat de reis in het teken van kennismaken waarbij de minister zich op de hoogte stelt van de problematiek op terrein wonen en ruimtelijke ordening. Daarnaast zal hij gesprekken voeren over een pakket aan maatregelen om een betere woon- en levenstandaard te realiseren op Bonaire, Saba en Sint Eustatius.

Saba
Op Saba staan onder meer gesprekken met de eilandsraad op de planning, is er aandacht voor de aanpak van zwerfplastic en voor het behoud van cultureel erfgoed op het eiland.     

Sint Eustatius
Herstel van de democratie, verduurzaming van energie en het behoud van het cultureel erfgoed zijn onderwerpen die aan bod komen op Sint Eustatius. Verder houden de staatssecretaris en de minister samen op dinsdag 14 juni een town-hall meeting waar iedereen met hen in gesprek kan gaan. 

Bonaire
Tijdens het bezoek aan Bonaire staan onder meer het slavernijverleden, de zorg voor natuur, contact met jongeren en de kansen voor ondernemers op de agenda. 
 
Aruba
De staatssecretaris reist daarna door naar Aruba. Daar is op maandag 20 juni een bestuurlijk overleg met de minister-presidenten van  Aruba, Curaçao en Sint Maarten over onder meer de Tijdelijke Werkorganisatie. 
 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen