Lintjesregen 2022

26-04-2022

3025 burgers koninklijk gedecoreerd vanwege bijzondere verdiensten voor de samenleving

De Algemene Gelegenheid voor het uitreiken van Koninklijke onderscheidingen (de Lintjesregen) vindt dit jaar plaats op dinsdag 26 april. Dit is, zoals gebruikelijk, de laatste werkdag voor de verjaardag van Zijne Majesteit de Koning.

De burgemeesters in het land en de gezaghebbers en gouverneurs in het Caribisch deel van het Koninkrijk decoreren of informeren die dag voor 13:00 uur de 3025 burgers die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de samenleving. Om 13:00 uur verschijnen de namen van de gedecoreerden in de speciale editie van de Staatscourant. De uitreikingen kunnen de gehele dag plaatsvinden.

Voor de Algemene Gelegenheid 2022 zijn in totaal 3297 voorstellen ingediend door burgers en maatschappelijke organisaties. Deze voorstellen komen binnen bij de gemeenten. Eerst brengen de burgemeesters en vervolgens de commissarissen van de Koning een advies uit over deze voorstellen. Daarna komt het voorstel met beide adviezen terecht bij het Kapittel voor de Civiele Orden, het adviesorgaan van de Nederlandse regering als het over onderscheidingen gaat. Op advies van het Kapittel worden door de diverse ministers de voorstellen voorgedragen aan Zijne Majesteit de Koning.

Op 26 april worden 11 personen benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw en 3014 personen worden benoemd in één van de zes graden in de Orde van Oranje-Nassau. In het Caribisch deel van het Koninkrijk krijgen 58 personen een Koninklijke onderscheiding.

Ontwikkelingen 2022

  • Er zijn 2908 vrijwilligers gedecoreerd en er zijn 146 gedecoreerden met bijzondere verdiensten in de betaalde baan. Bij de Lintjesregen in 2021 ging dat om 2746 tegenover 156 (Voor een klein deel overlappen deze cijfers).
  • 9 mensen ontvangen een Koninklijke onderscheiding vanwege pleegzorg voor kwetsbare kinderen; 6 vanwege initiatieven in de ontwikkelingssamenwerking; 27 vanwege intensieve mantelzorg.
  • Er worden 1093 vrouwen gedecoreerd, wat neerkomt op 36%. In vorige jaren was dit percentage 35%.
  • Van alle gedecoreerden zijn er 2561 personen (85%) benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Meer informatie over Koninklijke onderscheidingen vindt u op de website www.lintjes.nl en volg de verhalen via #lintjesregen.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen